De slimme kracht achter

duurzame inclusiviteit

De Dariuz methodiek

Lees verder

Mentorwijs zet mensen in hun kracht

Lees verder

Dariuz loonwaarde-methodiek:
uniform en tóch uniek

Lees verder
Een inclusieve samenleving is - in de optiek van Dariuz – een beschaafde samenleving. Een wereld waarin alle mensen, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt, meedoen op basis van hun talenten en hun mogelijkheden. Waar we denken en handelen zonder drempels, zonder beperkingen.

Wat doet Dariuz voor jou?

UWV, gemeenten en werkbedrijven

Iedereen doet mee

Werkgever

Onderzoek loonwaarde in de Wet verbetering Poortwachter

Inclusiviteit is de toekomst

 

VSO-PRO Onderwijs

Een leven lang ontwikkelen

Professional

Maak(t) het verschil

Onze drive

Wij hebben de drive mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen naar zinvolle, duurzame deelname aan de maatschappij.

Onze methodiek

Je bent een professional in het sociaal domein en je helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of dat nu is voor gemeenten, UWV, werkbedrijven, scholen of (sociaal) werkgevers; een duurzame arbeidsplaats voor je klant is altijd je doel. De Dariuz methodiek is voor die reis een onmisbare gids.

Lees verder

Tools & Trainingen

In onderstaand overzicht staan de modules en trainingen die onderdeel uitmaken van onze methodiek.

De Wegwijzer

(ook voor statushouders)
Op een methodische wijze inzicht in het arbeidspotentieel

Assessment

Objectief beoordelen en medewerkers volgen in hun ontwikkeling.

Loonwaarde

Uniform en tóch uniek

PRO-Werk

Duurzame inzetbaarheid? Start met de goede dialoog

Mentorwijs

Ken jezelf en je mensen

Bestandsanalyse

Inzicht in eigen bestand