De slimme kracht achter

duurzame inclusiviteit

Ken jezelf-ken de ander

Optimale inzet van mogelijkheden en talenten van werknemers is de basis voor duurzame inclusiviteit. Hoe bereik je dat?

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid?

Actief sturen op duurzame inzetbaarheid van je werknemers start altijd met de goede dialoog.

Lees verder

Inburgering op maat

Wij ondersteunen je bij het opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP) voor statushouders.

Lees verder
Een inclusieve samenleving is - in de optiek van Dariuz – een beschaafde samenleving. Een wereld waarin alle mensen, ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt, meedoen op basis van hun talenten en hun mogelijkheden. Waar we denken en handelen zonder drempels, zonder beperkingen.

Wat doet Dariuz voor jou?

UWV, gemeenten en werkbedrijven

Iedereen doet mee

Werkgever

Inclusiviteit is de toekomst

VSO-PRO Onderwijs

Een leven lang ontwikkelen

Professional

Maak(t) het verschil

Onze drive

Wij hebben de drive mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen naar zinvolle, duurzame deelname aan de maatschappij.

Onze methodiek

Je bent een professional in het sociaal domein en je helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of dat nu is voor gemeenten, UWV, werkbedrijven, scholen of (sociaal) werkgevers; een duurzame arbeidsplaats voor je klant is altijd je doel. De Dariuz methodiek is voor die reis een onmisbare gids.

Lees verder

Tools & Trainingen

In onderstaand overzicht staan de modules en trainingen die onderdeel uitmaken van onze methodiek.

De Wegwijzer

(ook voor statushouders)
Op een methodische wijze inzicht in het arbeidspotentieel

Assessment

Objectief beoordelen en medewerkers volgen in hun ontwikkeling.

Loonwaarde

In drie stappen een vastgestelde loonwaarde

PRO-Werk

Duurzame inzetbaarheid? Start met de goede dialoog

Mentorwijs

Ken jezelf en je mensen

Bestandsanalyse

Inzicht in eigen bestand