De slimme kracht achter

duurzame inclusiviteit

Ken jezelf-ken de ander

Optimale inzet van mogelijkheden en talenten van werknemers is de basis voor duurzame inclusiviteit. Hoe bereik ik dat?

Lees verder

Duurzame inzetbaarheid?

Actief sturen op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit alles start met de goede dialoog.

Lees verder

Dat kan beter

Slechts 1 op de 10 statushouders vindt ondanks hun talenten pas na 2,5 jaar werk in Nederland.

Lees verder
Een inclusieve samenleving, heeft de toekomst. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Waar het niet gaat om iemands beperkingen, maar om iemands mogelijkheden.

Voor wie is Dariuz er?

UWV, gemeenten en werkbedrijven

Iedereen doet mee

Werkgever

Inclusiviteit is de toekomst

VSO-PRO Onderwijs

Een leven lang ontwikkelen

Professional

Maak(t) het verschil

Onze drive

Mensen die nu aan de kant staan of dreigen te komen staan, blijvend deel uit laten maken van de arbeidsmarkt.

Onze methodiek

De Dariuz methodiek wordt door professionals van o.a. gemeenten en SW-organisaties ingezet om hun klanten te begeleiden naar duurzaam (regulier) werk. De methodiek bestaat uit verschillende modules, die zowel separaat als integraal te gebruiken zijn.

Lees verder

Tools & Trainingen

In onderstaand overzicht staan de specifieke modules en trainingen die onderdeel uitmaken van onze methodiek.

De Wegwijzer

Op een methodische wijze inzicht in het arbeidspotentieel

Assessment

Objectief beoordelen en medewerkers volgen in hun ontwikkeling.

Loonwaarde

In drie stappen een vastgestelde loonwaarde

PRO-Werk

Duurzame inzetbaarheid? Start met de goede dialoog

Mentorwijs

Ken jezelf en je mensen

Bestandsanalyse

Inzicht in eigen bestand

Statushouders

Inzicht in het arbeidspotentieel met behulp van de Wegwijzer, speciaal voor Statushouders.