Raymond Laenen laat in onderstaande video, recentelijk opgenomen door Register Specialistisch Casemanagement, zien hoe een #loonwaardebepaling op meerdere manieren belangrijk kan zijn in het verzuimtraject, voor zowel de werkgever als de werknemer. Als een arts bijvoorbeeld vaststelt dat er geen medische beperkingen meer zijn, wil dat niet zeggen dat iemand weer volledig kan functioneren. Met een loonwaardebepaling kun je voorkomen dat iemand boven zijn kunnen moet presteren, waardoor nieuwe uitval onvermijdelijk is. Raymond gaat in op wat loonwaarde eigenlijk is, wanneer je die toepast, welke impact het heeft voor werkgever en werknemer en welk spanningsveld dit geeft. Ook komen er een aantal praktijkvoorbeelden aan bod.
NB: In de beschrijving bij de video vind je een link naar het evaluatieformulier. Het Register Specialistisch Casemanagement geeft een halve #PE-punt voor elke video die je bekijkt en evalueert. Dit wordt automatisch bijgeschreven bij je PE-puntensaldo.