Home > Dariuz sociaal domein > Intake & Matching

Intake & Matching

Sociale diensten  moeten steeds meer mensen bedienen met minder middelen. Dit zet doelmatigheid buitengewoon onder druk. Aan de poort moeten we de, door ontschotting, bredere doelgroep efficiënt kunnen indelen in termen van arbeidspotentieel: Kan iemand (direct) aan het werk? Is iemand ontwikkelbaar? Of is iemand aangewezen op sociale activering? De instrumenten van Dariuz zijn ontwikkeld om antwoord te geven op deze vragen. Zowel op individueel als groepsniveau geeft Dariuz Works inzicht en een impuls aan methodisch handelen. Hierbij is de cliënt altijd zelf in de lead en heeft de professional de mogelijkheid op een uniforme en betrouwbare manier zijn taak uit te oefenen. 

Meer informatie over onze intake en matching instrumenten: