Home > Dariuz sociaal domein > Intake & Matching > Dariuz Works E-portfolio

Dariuz Works E-portfolio

Na de intake kunnen cliënten, al dan niet ondersteund  door hun consulent, aan de slag in het Dariuz Works® E-portfolio. Bemiddelbare cliënten kunnen hier onder andere hun C.V. verder uit werken, zich oriënteren op de arbeidsmarkt en zoeken naar geschikte vacatures. Minder goed bemiddelbare cliënten kunnen ook in het E-portfolio aan de slag, maar bij hen zal de nadruk sterker liggen op ontwikkelactiviteiten, al dan niet onder begeleiding van hun consulent. Hierbij kan onder andere het Dariuz Works® Assessment ingezet worden om de arbeidsontwikkeling van cliënten in kaart te brengen en te volgen.

Waarom kiezen voor Dariuz Works® E-portfolio?

  • Directe matching met vacatures, zowel door de cliënt als door de consulent.
  • Online begeleiding van cliënten / medewerkers en inzicht in hun activiteiten