Home > Dariuz sociaal domein > Intake & Matching > Dariuz Works en Jobport

Dariuz Works en Jobport

Vraag nu een demo aan!

Dariuz gelooft in een optimale en duurzame arbeidsparticipatie van alle mensen. Daarom ondersteunen wij u als gemeente graag bij het tot stand brengen van duurzame uitstroom voor de bijstandspopulatie. Dit is een omvangrijk proces, maar met het juiste instrument kunt u kostbare tijd besparen. Dariuz Works® Wegwijzer met geautomatiseerde koppeling naar Jobport is een integraal platform dat het arbeidspotentieel inzichtelijk maakt én voor iedereen de perfecte baan vindt. Zo komt de stip aan de horizon wel heel dichtbij.

De klant is aan zet

In Dariuz-Jobport gaan klanten zelf aan het werk. Zo worden zij betrokken bij het vinden van een reguliere baan en tegelijkertijd winnen uw consulenten er tijd mee. De klant gaat namelijk zelf aan de slag met het maken van zoekprofielen en het zoeken naar passende vacatures. Natuurlijk kan een consulent het zoekgedrag van de klant eenvoudig monitoren en hierbij helpen. Door klanten de gelegenheid te geven zelf actief te zoeken naar een baan, neemt hun zelfredzaamheid toe en krijgen ze het gevoel erbij te horen. Dat biedt perspectief voor u als gemeente én voor de klant.

Meer resultaat in minder tijd

Als u graag op een efficiënte manier werkt, kiest u voor de Wegwijzer in combinatie met Jobport. Door het inzetten van deze eenvoudige methodiek, boekt u meer resultaat zonder extra inspanningen. Op dagelijkse basis en op de lange termijn. Met behulp van het instrument gaat de klant zelf actief op zoek naar werk, dat levert in het proces direct veel tijd op. Door inzicht in het arbeidspotentieel van de klant gecombineerd met het zeer grote aanbod van actuele vacatures, is bovendien de kans op een duurzame match groter. Een langdurige oplossing, waardoor tijd vrijkomt voor andere zaken.

Een duurzame stap

De vernieuwde Wegwijzer van Dariuz brengt niet alleen het huidige potentieel van de klant vanuit een wetenschappelijke optiek in kaart, maar geeft ook suggesties voor bijvoorbeeld bijscholing voor andere vacatures. Vacatures waar de klant aanvankelijk misschien niet aan dacht. Door actief zoekgedrag en nauwe betrokkenheid bij het proces, stippelt de klant zelf het pad uit naar regulier werk en zet hij of zij een bewuste en belangrijke stap naar een baan. Op die manier is er meer aandacht voor duurzame plaatsing naar blijvend regulier werk.

Meld u nu aan voor een demo op uw eigen locatie door een email te sturen naar info@dariuz.nl of te bellen met 040 7505575.