Home > Dariuz sociaal domein > Intake & Matching > Dariuz Works WegWijzer

Dariuz Works WegWijzer

Ook met de huidige situatie in de participatiewet blijft het belangrijk om inzicht te krijgen in uw klantenbestand. Wie behoort er tot de doelgroep banenafspraak? Wie kan er, met gerichte ondersteuning, direct naar werk? Daarvoor is inzicht nodig. Inzicht om potentiële kandidaten met succes voor te sorteren en te (be)geleiden naar de juiste trajecten. Een lastige uitdaging zonder goed meetinstrument.

Het begint met inzicht

De Dariuz Works Wegwijzer maakt het u mogelijk slimme beleidskeuzes te maken ten aanzien van alle klanten in het bestand. De Wegwijzer geeft op een methodische manier inzicht in het arbeidspotentieel van het individu en de totale populatie. U kunt daarmee op basis van inzicht keuzes maken op welke manier energie en middelen zo efficiënt en effectief mogelijk geïnvesteerd kunnen worden.

Efficiënte werkprocessen

De klantmanager is in staat om via doelgericht handelen relevante kenmerken van de klant in kaart te brengen met behulp van de Wegwijzer. In een relatief korte tijd kan een onderbouwd en uniform rapport gegenereerd worden in de applicatie. Met dit inzicht is de klantmanager nog beter in staat een plaatsing van een klant tot stand te brengen.

De voordelen van het gebruik van de Dariuz Works® Wegwijzer

  • De Wegwijzer staat niet op zichzelf, Dariuz is een hulpmiddel om het totale proces van poort naar plaatsing te organiseren;
  • Een breed én efficiënt poortinstrument voor de totale populatie;
  • Hulpmiddel bij methodisch handelen;
  • Draagt bij aan een verdere professionaliseringsslag;
  • Geeft goed zicht op de verdeling van de doelgroepen waarmee makkelijker en efficiënter voorgesorteerd kan worden richting bijvoorbeeld garantiebanen;
  • Geeft inzicht in de voornaamste leefgebieden, met nadruk op werk & werk zoeken;
  • Tweezijdige koppeling met uw gemeentelijke registratiesysteem (zoals GWS4All);
  • Inhoud afgestemd met klantprofiel van UWV;
  • Klantmanager houdt zelf de regie bij uitvoering;
  • Ontwikkeld in samenwerking met TNO en daarmee dus een wetenschappelijke basis.

Download hier de Dariuz Works® WegWijzer leaflet .