Home > Dariuz sociaal domein > Keurmerk Gewone Taal

Keurmerk Gewone Taal

Dariuz is al jaren in het bezit van het Keurmerk Gewone Taal.

Dit keurmerk wordt toegekend aan informatieve teksten die voldoen aan de criteria van de Stichting Makkelijk Lezen. Het keurmerk Gewone Taal betekent dat een folder, brochure, website of in dit geval een vragenlijst, goed leesbaar is voor iedereen.

Afgelopen periode hebben wij diverse verbeteringen aangebracht aan onze vragenlijsten. Vanzelfsprekend hebben wij de aangepaste vragenlijsten laten keuren door Stichting Makkelijk Lezen en hebben ook nu weer het keurmerk in ontvangst mogen nemen.

Dit betekent concreet dat Dariuz Works vragenlijsten ook goed leesbaar zijn voor niveau A2 en B1.