Home > Dariuz sociaal domein > Loonwaarde

Loonwaarde

Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol. Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaarde meting vereist, welke objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld. Dariuz doet dit door een loonwaarde expert te faciliteren met een betrouwbare methodiek om de loonwaarde van een medewerker objectief vast te stellen. Hierbij voert de loonwaarde expert een Assessment uit, waarna hij/zij aan de hand van de resultaten hiervan een bedrijfsbezoek verricht. De bevindingen van dit bedrijfsbezoek koppelt de loonwaarde expert terug in ons online systeem, wat resulteert in een betrouwbare en valide meting van de loonwaarde en loonkostensubsidie van de medewerker.

Waarom kiezen voor Dariuz Works® Loonwaarde?

Betrouwbaar

Efficiënt

  • Kostenbesparing door minimale tijdsinvestering
  • Aansluiting met ontwikkelagenda

 Effectief  

  • Duurzame uitstroom en verhogen loonwaarde
  • Beperking schadelast
  • Aansluiting op landelijk begrippenkader
  • Voldoet aan eisen Participatiewet

Downloads:

Dariuz Works® Loonwaarde Factsheet

Dariuz Works® Loonwaarde - Voorbeeld Werkblad

Dariuz Works® Loonwaarde - Voorbeeld Eindrapportage