Home > Dariuz sociaal domein > Ontwikkeling & Duurzame plaatsing

Ontwikkeling & Duurzame plaatsing

Werkgevers hebben de sleutel in handen binnen het sociale domein. Ze blijven echter vaak langs de zijlijn staan vanwege de mismatch tussen vraag en aanbod.

Met Dariuz Works wordt het functioneren van cliënten op basis van competenties betrouwbaar in kaart gebracht. Competenties die ook voor de werkgever beslissend zijn: Komt iemand afspraken na? Kan iemand in een team opereren? Hoe communiceert iemand? Wat is zijn of haar productiviteit?

Met Dariuz Works wordt een competentieprofiel gemeten dat een betrouwbare indicatie van de loonkostensubsidie geeft. Dit gebeurt periodiek waardoor progressie inzichtelijk wordt. Dit levert inzicht op; welke competenties moeten ontwikkeld worden opdat een client duurzaam kan uitstromen? Deze manier van werken stelt de professional in staat om niet alleen te matchen op basis van competenties, maar tevens de effectiviteit van trajecten te meten.

Meer informatie over onze instrumenten voor ontwikkeling en duurzame plaatsing: