Dariuz Works Assessment

Om grip te krijgen op het functioneren en de ontwikkeling van werknemers binnen een (beschutte) werkomgeving heeft Dariuz het Assessment ontwikkeld. Hierbij krijgt u op competentieniveau een betrouwbaar beeld van het functioneren van de medewerker, zowel vanuit de medewerker zelf als vanuit zijn/haar leidinggevende. Daarnaast krijgt u inzicht in de belangrijkste arbeidskansen en belemmeringen van de medewerker, de plek op de participatieladder, gedane werkaanpassingen en een inschatting van de loonwaarde en loonkostensubsidie. Door een Assessment periodiek uit te voeren krijgt u tevens inzicht in de ontwikkeling van de medewerker, zodat u de effectiviteit van ingezette ontwikkelactiviteiten betrouwbaar kunt meten en een goed beeld krijgt van de mogelijkheden van een medewerker om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren in zijn/haar huidige of toekomstige (reguliere) baan.

Waarom kiezen voor Dariuz Works® Assessment?

  • Betrouwbaar inzicht in het functioneren en de arbeidsontwikkeling van medewerkers.
  • Ondersteuning van methodisch handelen: geen willekeur door verschillende werkwijzen met betrekking tot het vaststellen van de arbeidsontwikkeling.
  • Een goede en betrouwbare loonwaarde en loonkostensubsidie indicatie.

Download hier de Dariuz Works® Assessment leaflet .