Dariuz Works Matching

Om invulling te geven aan een effectieve werkgeversbenadering heeft Dariuz 2TTM ontwikkeld: een matchingsinstrument op basis van competenties om mensen vanuit een ontwikkeltraject met een sterke werkcomponent  duurzaam uit te plaatsen in een reguliere baan. Het aanbod van beschikbare medewerkers wordt automatisch gevuld met medewerkers bij wie een Dariuz Works® Assessment is afgenomen. Dit aanbod wordt gematcht met competentieprofielen, die consulenten en/of werkgevers zelf eenvoudig online kunnen aanmaken. Deze manier van matchen zorgt ervoor dat consulenten sneller en effectiever passend werk voor hun cliënten kunnen vinden. Tegelijk helpt het werkgevers om invulling te geven aan hun MVO doelstellingen, doordat zij direct kunnen zien welke medewerkers passen bij de functie(s) die zij beschikbaar hebben.

Waarom kiezen voor Dariuz Works® Matching?

  • Duurzame plaatsingen door medewerkers op basis van hun competenties aan werkgevers te koppelen.
  • Werkgevers krijgen inzicht in geschikte kandidaten van de sociale dienst.
  • Consulenten worden ondersteund in het vinden van de juiste werkgevers voor hun cliënten.

Download hier de Dariuz Works® leaflet over 2TTM.