Home > Dariuz sociaal domein > Onze werkwijze

Onze werkwijze

Dariuz wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van de sociale zekerheid: Participatie naar vermogen voor iedereen. We willen dat doen door de professionals een integraal instrumentarium te bieden voor intake & matching, ontwikkeling en duurzame plaatsing en loonwaarde meting die hen en de achterliggende organisatie ondersteunt in het methodisch handelen in het kader van arbeidsontwikkeling.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Iedereen kan werken of meedoen: participatie naar vermogen;
  • Methodisch handelen met behulp van Dariuz Works leidt tot effectiviteit en efficiëntie;
  • Dariuz Works is een hulpmiddel voor maatwerk in arbeidsontwikkeling;
  • De professional voert de regie, Dariuz Works ondersteunt;
  • Belangrijke rol voor cliënt zelf: niet over de cliënt, maar met de cliënt.

De visie van Dariuz is als volgt te definiëren:

Om werken naar vermogen te realiseren, faciliteert Dariuz de onderkant van de arbeidsmarkt met ‘employability instrumenten’. Door het betrouwbaar in kaart brengen van de (situatie van de) cliënt wordt de professional handvatten geboden om de cliënt te begeleiden in het duurzaam optimaal participeren. Op basis van deze betrouwbare informatie kunnen onderbouwd keuzes  worden gemaakt, die vervolgens ook op effectiviteit gemonitord en (waar nodig) bijgestuurd kunnen worden.