Home > Dariuz sociaal domein > Onze werkwijze > Samen met de klant

Samen met de klant

Dariuz werkt vanuit verbinding. Samen maken we optimale participatie tot een succes. Continue betrokkenheid staat hierbij centraal. Het doel: een effectief en efficiënt werkproces dat leidt tot resultaat.

Dariuz adviseert bij het stellen van de juiste doelen en laat haar producten en diensten hier optimaal op aansluiten. Hierbij gaat het niet alleen om de inzet van Dariuz, maar vooral ook om vragen als: “Met welk doel zetten we Dariuz in?”, “Welke mensen gaan ermee werken?”, “Welke middelen hebben we hiervoor nodig?” en “Binnen welk tijdsbestek kunnen we dit realiseren?”. Samen met u beantwoorden we deze vragen en komen we tot een succesvol implementatieplan volgens de veel gebruikte “Plan Do Check Act - Cyclus”.

Ook tijdens de implementatie zelf blijven we nauw betrokken. Onder andere in de vorm van consultancy, trainingen en helpdeskondersteuning. Daarnaast zullen we samen met u de voorafgestelde doelen regelmatig evalueren om een succesvolle implementatie te verzekeren. Want samenwerking is pas een succes als de doelen behaald zijn en we gezamenlijk tevreden zijn.