Home > Dariuz sociaal domein > Onze werkwijze > Training, Certificering en Accreditatie

Training, Certificering en Accreditatie

Een vast onderdeel van het implementatieproces van Dariuz Works is de training en certificering. Het doel van de training en certificering is het inbedden van Dariuz Works in de bedrijfsprocessen door het methodisch handelen met Dariuz hier een vast onderdeel van te maken. Deze trainingen worden gegeven door gekwalificeerde opleiders met inhoudelijke kennis van Dariuz. Voor het gebruik van Dariuz Works, bieden we diverse trainingen aan.

Als opvolging van de training en certificering bieden we een keuze uit jaarlijkse opfristrainingen. De inhoud van deze training wordt altijd in nauw overleg met de klant afgestemd om zo de onderwerpen aan bod te laten komen die u het meest zinvol vindt voor uw organisatie en/of de professional(s).

Accreditatie

Als arbeidsdeskundige bent u verplicht om ieder jaar opnieuw geaccrediteerd te worden. Deze certificering wordt geregeld door NVvA. Op 1 juli 2015 is de nieuwe certificeringsregeling voor arbeidsdeskundigen in gegaan. Een belangrijke mijlpaal voor de beroepsgroep, die tot stand kwam na zorgvuldige voorbereiding en uitvoerige raadpleging van de leden. Met de nieuwe regeling is er optimaal grip op certificering en krijgt de professionalisering van de beroepsgroep weer een boost.

De trainingen van Dariuz kunnen u dus de vereiste accreditatiepunten opleveren:

• Dariuz Works Assessment: 8 punten

• Dariuz Works Loonwaardemeting: 10 punten

• Opfristraining Dariuz Works Loonwaardemeting: 4 punten

Heeft u vragen over praktische zaken omtrent training, certificering of andere bijeenkomsten van Dariuz Works®? Dan kunt u deze stellen aan de afdeling Training & Certificering via telefoonnummer 040 750 55 77 of per e-mail training@dariuz.nl.