Home > Dariuz sociaal domein > Onze werkwijze > Voorwaarde voor succes

Voorwaarde voor succes

Het succes van de instrumenten van Dariuz Works wordt voor een groot deel bepaald door de inzet ervan binnen uw organisatie en de mensen die er mee werken. Daarom is het essentieel dat Dariuz Works in nauw overleg met de klant wordt ingebed in de al aanwezige processen. Vanuit Dariuz is hiervoor altijd een projectleider beschikbaar om dit proces samen met u te monitoren en waar nodig bij te stellen. Indien hiervoor aanvullende  acties nodig zijn biedt Dariuz tal van mogelijkheden in de vorm van consultancy. Deze dienstverlening loopt uit een van bestandsanalyses gericht op beleidsvorming tot training on the job, waarbij consulenten in hun eigen werksituatie getraind worden in een nog effectiever gebruik van Dariuz Works.