Home > Dariuz sociaal domein > Over Dariuz Works

Over Dariuz Works

Als je het Dariuz vraagt, dan draait het allemaal om inzicht krijgen en houden. En dan ook nog op een duurzame manier die wetenschappelijk onderbouwd is door TNO. Competenties meten en ontwikkelen met als uiteindelijke doel aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Dariuz Works® is niet zomaar een ‘instrumentje’: met Dariuz Works® wordt methodisch handelen gefaciliteerd. Daarnaast maken alle Dariuz Works® instrumenten  onderdeel uit van één geïntegreerd online platform en zijn daarmee zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar inzetbaar.

Dariuz heeft oplossingen voor: