Home > dariuz zakelijk

dariuz zakelijk

PRO-Werk

Duurzame inzetbaarheid?

Start met de goede dialoog.

Steeds meer organisaties willen actief kunnen sturen op de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers om grip te krijgen en houden op de organisatie-uitkomsten. Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat medewerkers gedurende hun huidige en toekomstige werk gezond, productief en happy blijven. Maar hoe vertalen we dit naar de werkvloer? Onze overtuiging is dat een goede dialoog hier de kritische succesfactor is.

De goede dialoog

Onze definitie van ‘de goede dialoog’ is het voeren van een gelijkwaardig gesprek waar leidinggevende en werknemer binnen een veilige context benoemen wat goed gaat én waar kwaliteiten, uitdagingen en kansen liggen. Waar verwachtingen worden uitgesproken en medewerkers worden gezien en gehoord. Hier ligt de kiem tot ontwikkeling voor de medewerker en daarmee per definitie voor de organisatie. 

Inzicht

Het begint bij inzicht hebben in de onderliggende factoren die invloed hebben op het functioneren en welbevinden van de medewerkers. Wat leeft er bij hen? Waar ondervinden ze stress van? Waar liggen ontwikkelkansen?  Dariuz heeft met PRO-Werk een instrument ontwikkeld waarmee u kunt starten met het voeren van een goede dialoog.

PRO-Werk

PRO-Werk is ontwikkeld vanuit onze jarenlange expertise in het verschaffen van inzicht in arbeids- en ontwikkelpotentieel. PRO-Werk ondersteunt medewerker en leidinggevende om de goede dialoog te hebben. PRO-Werk is een laagdrempelige en slimme vragenlijst waarmee competenties en werkbeleving eenvoudig en veilig bespreekbaar worden.

PRO-Werk

  • Vraagt werknemer en leidinggevende naar hun perceptie van competenties
  • Biedt de werknemer nadrukkelijk de mogelijkheid om de werkbeleving te benoemen
  • Geeft inzicht en suggesties voor gespreksonderwerpen en toont mogelijke verbanden
  • Door inzicht op persoons-, afdelings- en organisatieniveau ontstaat relevante sturingsinformatie
  • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk
  • Gestructureerd en objectiveerbaar
  • Administratieve lastenverlichting

Resultaat

De goede dialoog brengt op natuurlijke wijze naar boven wat noodzakelijk is om te kunnen groeien, voor de medewerker, de leidinggevende, de afdeling, de organisatie.
Met dit inzicht kunt u niet alleen een actieve HR-cyclus vormen, maar ook op afdelings- of organisatieniveau inzien wat de werkprestatie en de werktevredenheid is. Deze management-informatie geeft u handvatten om verminderde productiviteit, verzuim en verloop tegen te gaan. Én, de goede dialoog draagt bij aan het vergroten van eigenaarschap binnen de organisatie: uw medewerkers pakken hun verantwoordelijkheid.

PRO-Werk draagt bij tot de duurzame inzetbaarheid van het kapitaal van de organisatie: uw werknemers!

Meer weten?

Bel of mail Peggy van der Putten, adviseur duurzame inzetbaarheid,  voor een demo of informatief gesprek via p.vanderputten@dariuz.nl / 040-7505575.