Methodisch werken, kwalitatieve- en proces-informatie op één plek

Leerwerkbedrijven hebben in deze dynamische en wisselende tijd uitdagende opdrachten. Hoe kunnen we onze kandidaten en werkzoekenden, op basis van hun competenties matchen met de juiste interne leerwerkplekken of externe vacatures? Hoe kunnen we onze applicaties efficiënt en effectief koppelen? Hoe kunnen we onze professionals ondersteunen om methodisch te werken en zorgen dat ze één taal spreken? Hoe maken we de ontwikkeling van onze mensen zichtbaar?

Om op deze vragen een antwoord te geven hebben Dariuz en Matchcare de krachten gebundeld.

We hebben een platform ontwikkeld waarop de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van Dariuz kan floreren op het bewezen en up-to-date IT- en matchings-platform van Matchcare.

Door onze gezamenlijke aanpak is het vanaf nu mogelijk om de klantreis van a-tot-z te volgen en te sturen. Zo wordt op basis van objectieve data een uitspraak gedaan over het effect van de interventies die ingezet worden en wordt effectief richting gegeven aan ontwikkelingsmogelijkheden van de werkzoekende. Daarmee wordt de focus aangebracht naar een duurzame plaatsing.

Sneller & slimmer werken door volledig inzicht

Met behulp van dit platform wordt een compleet beeld van de werkzoekende verkregen. Dit geeft de wetenschappelijke basis voor ontwikkeling en bemiddeling naar de meest kansrijke en duurzame werkplek. De professional wordt ondersteund in methodisch werken. De manager krijgt meer zicht op de karakteristieken van de doelgroep en het effect van gekozen oplossingen.

Functionaliteit voor professionals

Professionals die met dit platform werken hebben meer grip op hun caseload. Ze hebben inzicht in de ontwikkeling van iedere werkzoekende en gaan gericht aan de slag met het activeren naar werk. In effectieve stappen wordt snel duidelijk wat de talenten, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Op basis van de KPI’s van de organisatie kunnen de juiste accenten worden gelegd.

Functionaliteit voor werkzoekenden

Daar waar mogelijk en gewenst kunnen de kandidaten zelf of onder begeleiding aan de slag met het verkennen van hun talenten, hun werk-mogelijkheden én leren ze om zichzelf te presenteren. Kort gezegd: de werkzoekende werkt gericht en gestructureerd aan het vullen van zijn ‘Skillspas’. Het werken aan de Skillspas is motiverend voor de kandidaat en verhoogt het zelfvertrouwen.

Op basis van het hierdoor ontstane profiel kan gericht en gedigitaliseerd gezocht worden naar intern dan wel extern passende leerwerkplekken en vacatures.

Partnership van Dariuz en Matchcare, de kern

  • Ontwikkelen en matchen naar duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op basis van competenties.
  • Betere besluitvorming en meer inzicht door het koppelen van data in een vaak complex landschap van applicaties.
  • Optimale samenwerking tussen alle professionals in de keten zodat de kandidaat de beste ondersteuning krijgt.
  • Kortom: de beste inhoud en IT, nu beschikbaar voor leerwerkbedrijven.

Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Matchcare: Andre van den Eventuin – andre.vandeneventuin@matchcare.nl
Dariuz: René Niks –  r.niks@dariuz.nl

Download hier de factsheet