Steeds meer organisaties willen actief kunnen sturen op de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers om grip te krijgen en te houden op hun organisatie-resultaten. Iedere HR-professional weet dat het belangrijk is dat werknemers gedurende hun huidige en toekomstige werk gezond, productief en happy blijven.

Maar hoe vertalen we dit beleid vervolgens naar de werkvloer? Het voeren van de goede dialoog in ontwikkel-gesprekken is hierin de kritische succesfactor. PRO-Werk is een instrument dat hiervoor handvatten geeft.

In 2017 heeft Dariuz vanuit haar jarenlange expertise in het verschaffen van inzicht in arbeids- en ontwikkelpotentieel, het instrument PRO-Werk ontwikkeld. PRO-Werk ondersteunt werknemer en

leidinggevende om de goede dialoog te hebben. Het is een laagdrempelige en slimme vragenlijst waarmee competenties en werkbeleving eenvoudig en veilig bespreekbaar en inzichtelijk worden. Het helpt organisaties en afdelingen om op basis hiervan op strategische wijze na te denken over de inzet van de juiste interventies en middelen, zowel op individuele basis als afdelings- en organisatieniveau.

Verbetering in zowel de gewenste 180 graden HR- benadering, als het verkrijgen van essentiële informatie.

Uit de praktijk

Senzer, werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, is begin 2018 gestart met de implementatie van PRO-Werk in zijn organisatie van 1800 werknemers.

Paul Verbakel – Directeur Werk en Participatie – maakt na een jaar de balans op en geeft zijn visie op de implementatie, de successen en ook de overblijvende wensen.

Waarom PRO-Werk?

“Onze vroegere HR-cyclus gaf in feite enkel informatie op individueel niveau, en daarbij ook nog eens eenzijdig en enigszins directief gericht, van leidinggevende naar werknemer. We hadden nauwelijks gestructureerde en geobjectiveerde management informatie. En daarin wilden we verandering aanbrengen. Met name het aspect inzicht in het zittend bestand en welke arbeidspotentie heeft dat bestand, was daarbij leidend”.

Met Dariuz werd een pilot afgesproken. In eerste instantie werkten 4 werkleiders mee, met in totaal 100 werknemers. De ervaringen in die pilot moesten zowel duidelijk maken of PRO- Werk een zinvolle investering was, én vooral helder maken hoe de implementatie verder vorm moest krijgen. En dat is gelukt, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Verbakel daarover: “In de samenwerking met Dariuz hebben we ons als een soort ‘launching customer’ gevoeld.

“We waren op een aantal punten niet tevreden, en we kregen daar ook gehoor. We hebben het écht samen verder vormgegeven.”

Michael Eichelsheim, algemeen directeur van Dariuz, kan dat staven. “Ik heb in het begin bij een aantal voortgangsvergaderingen gezeten met de mensen van Senzer. En soms dacht ik bij hun kritische opmerkingen : “jee, dat hadden we toch ook zelf kunnen bedenken”.

“Maar dan blijkt dus wat ook in de boekjes staat: als ontwikkelaar kun je veel bedenken, maar de praktijk is weerbarstiger. Ik ben dan ook heel erg blij dat we dit traject samen met Senzer hebben ingezet.”

Download hier het volledige artikel.