Raymond Laenen geeft in onderstaande video, recentelijk opgenomen tijdens het webinar binnen de Community voor Casemanagers en Arbeidsdeskundigen, meer informatie over de vraag:

Loonwaarde onbekend in de Wet verbetering Poortwachter?
Loonwaarde is wettelijk verankerd in de Participatiewet en Wajong. Steeds meer arbeidsdeskundigen, casemanagers en re-integratiespecialisten actief in de WvP zien mogelijkheden om met loonwaarde betere resultaten te boeken voor werkgever en werknemer. Hoe zit dat en zijn er valkuilen?