De Dariuz Loonwaarde-methodiek, uniform en tóch uniek

Loonwaarde is niet de sluitpost van een bemiddelingsproces, maar is het startpunt van duurzaam werken. Met onze tools verschuiven we de aandacht van een subsidiebedrag naar het individu met waarde.

Dariuz staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen. We vinden het belangrijk dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij kan vervullen. Arbeid speelt daarin een grote rol. Loonwaarde onderbouwt de hoogte van loonkostensubsidie en loondispensatie en is daarmee het scharnierpunt naar werk voor mensen met een verminderde arbeidsprestatie. Voor werkenden verruimt loonwaarde bij ziekte de mogelijkheden om werknemers naar loonwaarde te behouden.

Dariuz loonwaarde ondersteunt de professional om zo objectief mogelijk de loonwaarde te bepalen. Hiervoor is de Uniforme Loonwaarde-systematiek die sinds 1 juli 2021 landelijk geldt volledig geïntegreerd in ons systeem. Deze is aangevuld met tools die het werk van de professional vereenvoudigen, zoals de cao-tool, en tools die duurzaam bemiddelen ondersteunen. Zo kan de loonwaardedeskundige gebruik maken van het jobcoachprotocol en wordt duidelijk welke acties op korte en middellange termijn noodzakelijk zijn om een duurzaam werken te borgen.

Wat voegt Dariuz toe aan de uniforme loonwaarde-methodiek?
  • De match tussen de vereisten van de functie en het presteren van de werknemer
  • Jobcoachprotocol: regime en vijf aandachtsgebieden voor coaching
  • Acties die nodig zijn op korte en middellange termijn voor duurzaam werken
  • Inzicht in ervaren gezondheid en de werktevredenheid
  • Onderbouwing van de prestatie in taken die lastig kwantificeerbaar zijn
  • Een tool die concrete subsidiebedragen berekent, rekening houdend met de uitvoeringsregeling 
  • Modulair geïntegreerd, jij bepaalt zelf wat je nodig hebt!

Check de LoonwaardeKiezer!

Start de Dariuz LoonwaardeKiezer om te bepalen welke opleiding het best aansluit bij de praktijk van jouw organisatie.

Start de LoonwaardeKiezer
Loonwaarde uitvoeringsstress?

Dariuz voert jaarlijks honderden loonwaarde metingen uit voor gemeenten, werkbedrijven en particuliere bedrijven. Dit kunnen wij waarmaken dankzij een landelijk netwerk van Dariuz loonwaardedeskundigen. Dankzij hen zijn wij al jaren in staat om op elk moment enkele, maar ook grote aantallen loonwaarde metingen in korte tijd uit te voeren tegen een scherpe prijs.
Heb je behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van loonwaarde metingen, neem contact op via ons algemene nummer, of mail naar info@dariuz.nl

De Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling kun je hieronder downloaden.
Meer informatie over deze gids kun je hier teruglezen.

Download hier de gids.