De Dariuz Loonwaarde-methodiek, uniform en tóch uniek

Per 1 juli 2021 worden loonwaardemetingen op uniforme wijze uitgevoerd, met als uitgangspunt de output van de werknemer. De nieuwe uniforme methodiek is gepubliceerd in de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling.

Dariuz ondersteunt uniformering, maar ziet dat er meer nodig is dan een bedrag in euro’s. Dariuz wil een maatschappij waarin inclusiviteit en waardering van het individu vanzelfsprekend is. Daarom verrijkt Dariuz deze uniforme werkwijze met haar eigen unieke methode. Uitgangspunt is onze wetenschappelijke basis: inzicht in competenties, het functioneren én de ontwikkelkansen van de werknemer. Zo wordt een ‘bedrag’ een individu met waarde. Dát is inclusiviteit.

Benieuwd welke opleiding het best aansluit bij de praktijk van jouw organisatie?

Wat voegt Dariuz toe aan de uniforme loonwaarde-methodiek?
 • Advies over duurzaamheid van de plaatsing
 • Inzicht in bijkomende werkgeverskosten
 • Onderbouwing van output die lastig kwantificeerbaar is
 • Gebruikersvriendelijke CAO-tool
 • Een tool die concrete subsidiebedragen berekent, rekening houdend met de uitvoeringsregeling
 • Ontwikkeladviezen met inzichtelijke handvatten
 • Modulair geïntegreerd, jij bepaalt zelf wat je nodig hebt
Wat wil Dariuz hiermee bereiken?
 • Waardering voor het individu
 • Uniformiteit met toegevoegde waarde voor de werkgever
 • Heldere, kwalitatieve loonwaardemetingen voor Gemeente, Werkbedrijf en UWV
 • En voor de loonwaardedeskundige structuur, efficiency, gebruikersvriendelijke tools, inzicht en kwaliteit
Wat betekent het voor jou als Dariuz loonwaardedeskundige?

Met behulp van onze E-learning module kun je binnenkort kennismaken met de geüniformeerde methode die in het voorjaar gevolgd wordt door een 2 daagse training om opnieuw gecertificeerd te worden.

De Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling kun je hieronder downloaden.
Meer informatie over deze gids kunt je hier teruglezen.

Download hier de gids.

Check de LoonwaardeKiezer!

Per 1 juli aanstaande gaat de nieuwe (uniforme) loonwaarde-methodiek in. Dariuz ondersteunt die uniformering, maar wenst waarde toe te voegen, dat is haar DNA. Duurzaamheidsadvies, gebruikersvriendelijkheid en onze wetenschappelijke onderbouwing zijn daarbij leidend: modulair geïntegreerd.
Jij bepaalt zelf wat je nodig hebt.

Start de Dariuz LoonwaardeKiezer om te bepalen welke opleiding het best aansluit bij de praktijk van jouw organisatie.

Start de LoonwaardeKiezer