Ondanks de verbeterde situatie rondom de Corona-verspreiding en de versoepeling van de regels blijft de situatie zorgelijk en moeten we alert blijven. Dat geldt ook voor de uitvoering van loonwaardemetingen.

Als het verantwoord is zullen we de metingen zoveel mogelijk via persoonlijk contact laten plaatsvinden, waarbij vanzelfsprekend de aanbevolen afstand van 1,5 meter en andere adviezen van het RIVM en de overheid in acht worden genomen. Mocht dit niet lukken dan zullen we de onderzoeken bij voorkeur doen via video-bellen (bijvoorbeeld Google-meet of Skype). Mocht ook dat niet mogelijk zijn dan zullen we het onderzoek telefonisch doen. We zullen daar aantekening van maken in de rapportage. Een dergelijke aanpak wordt ook door de brancheverenigingen van Arbeidsdeskundigen de SRA en de NVVA geadviseerd.

Indien uw organisatie door de huidige omstandigheden behoefte heeft aan ondersteuning bij de uitvoering van loonwaardemetingen, laat ons dat dan weten. Wij hebben een landelijk dekkend netwerk van loonwaarde-experts die geïnstrueerd zijn op een veilige en adequate manier de diensten te verlenen.

Mocht u vragen hebben laat ons dat dan weten via mail of ons algemene telefoonnummer 040 7505575

Met vriendelijke groet,

Michael Eichelsheim
Algemeen directeur