Hoe stimuleer, begeleid en stuur je mensen met een ondersteuningsbehoefte in de richting van een duurzame arbeidsplaats? Mentorwijs van Dariuz is het antwoord. Zij wijzen je de weg in de grote diversiteit aan personen, karakters en competenties. Je wordt er geholpen, getraind en uiteindelijk ontvang je een bewijs van deelname.

In 5 sessies krijg je specifieke handvatten aangereikt die nodig zijn voor de juiste begeleiding van deze medewerkers, waarbij ontwikkeling, versterking van kennis, houding en vaardigheden centraal staan.

Via het train de trainer-principe – soms ook rechtstreeks bij werkgevers – stoomt Dariuz trainers theoretisch en praktisch klaar voor dit bijzonder bevredigende werk.

“Het gaat over een beter mens worden.”

De politie lijkt bij eerste beschouwing niet een werkgever die veel ruimte heeft voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Maar als dit interview ons iets leert, is het wel dat we het zeker niet bij die eerste beschouwing moeten laten. Alienka Brandsma, accounthouder banenafspraak voor diverse politie-eenheden in Nederland en Janneke Janssen als externe trainer aan de politie verbonden, rollen net enthousiast uit een opfris-training ‘train de trainer’ van Dariuz. Zij vertellen vers van de naald over hun ervaringen in dit boeiende en humane werkveld. ‘Het is voor ons, voor de deelnemers en voor de begeleiders bij de politie een bewustwordingsproces. Dat gaat veel verder dan het managen van een beperking, het gaat over een beter mens worden’, zegt Janneke in het interview… en de kop voor het artikel is klaar.

Janneke werkte voorheen in dezelfde functie als Alienka en is nu op zzp-basis werkzaam als trainer voor de politie.

Janneke: ‘Een van onze projectleidsters zat voor de politie in een landelijke overlegvorm ‘vaardigheid’ met onder andere defensie en de douane. Daar werd gekozen voor Dariuz. Via haar zijn we met elkaar in aanraking gekomen. Vervolgens is ze gaan inventariseren wie die trainingen aan onze mentoren, werkbegeleiders en leidinggevenden zou willen geven. Alienka en ik zijn daar met frisse moed ingesprongen. Met Dariuz hebben wij een uitstekende match. Voor ons is Susan Steeghs het gezicht en het aanspreekpunt van Dariuz. Een vrolijke, toegankelijke vrouw die zelf in de praktijk brengt wat ze traint. Met de juiste vragen, goed luisteren en illustratieve voorbeelden loodst zij ons het trainersvak in. En dat is spannend maar ook erg inspirerend.’

Aan het werk met Mentorwijs

Hoewel het trainingswerk van Alienka en Janneke pas net begonnen is, zijn de eerste resultaten en reacties ronduit positief en hoopgevend.

Alienka: ‘Het werkt nu wat anders, maar voorheen kwam de vraag van een team of een teamchef voor een cameraspecialist, een audio-analist of bijvoorbeeld een data scientist. Via ons, de accounthouders, liep die vraag door naar ‘leveranciers’ als AutiTalent of Randstad Participatie. Zij bieden dan 2 tot 3 geschikte kandidaten aan op basis van het bij de politie gebruikte DAS (Dynamisch Aankoop Systeem). Hierin worden capaciteiten, mogelijkheden, beperkingen in een persoonlijkheidsprofiel gegoten. Na de sollicitaties gaat de kandidaat dan aan het werk. In het ideale geval is Mentorwijs direct van nut in de sollicitatiefase, daar is het nu echter te vroeg voor. We zijn net begonnen met het trainen van de eerste groepen. Wel is het mooi dat we straks voordat de mensen starten, helemaal aan de voorkant deze training kunnen geven.’

Blijft natuurlijk de vraag hoe de politie mensen met een ondersteuningsbehoefte inzet voor haar specifieke werk.

Janneke: ‘Bij de politie zie je dat deze mensen een deel van een reguliere functie uitvoeren. Maar dat is dan wel het deel waarin ze uitblinken. Zoals bijvoorbeeld het uitlezen van camerabeelden, dat is een onderdeel van een rechercheursfunctie. Mensen met een autismestoornis zijn daar veel beter in en doen dat als hoofdfunctie. Zo ontlast je een rechercheur en je zet de nieuwe medewerker in zijn of haar kracht. Geconcentreerd, langdurig en gedetailleerd werken is hun specialisme en daarmee helpen we elkaar. Maar het is veel breder, we hebben ook blinden of slechtzienden in dienst, mensen met rugklachten, hoogbegaafden of juist licht verstandelijk beperkte mensen, maar ook medewerkers met adhd, depressies of stemmingsstoornissen. Het is heel divers. Zo zijn er blinden die aan de telefoon zitten omdat ze enorm goed kunnen luisteren. Het gaat om het vinden van die kracht.’

Zelfkennis en bewustwording

Alienka: ‘Wij proberen met Mentorwijs juist te leren om verder te kijken. Voorbij autisme, voorbij labels, voorbij beperkingen. We hebben het over mensen, mensen met kwaliteiten, talenten en bijzondere eigenschappen. Maar ook met behoefte aan structuur, regelmaat, duidelijkheid en heldere opdrachten en boodschappen. Dat vraagt een specifieke manier van communiceren, afgestemd op en met begrip van de mogelijkheden. Zelfkennis is daarvoor een ideale basis en Mentorwijs een krachtig stuk gereedschap. Wij moeten begeleiders, collega’s en andere betrokkenen leren zonder oordeel en positief te kijken, empathisch te bevragen en echt te luisteren. Niet vanuit je eigen perspectief, maar check de wensen aan de andere kant. Eigenlijk zijn het allemaal vanzelfsprekende zaken. In die zin is deze training echt een bewustwordingsproces.’

De diepgang van Dariuz

Dariuz kent haar doelgroep goed, weet wat er speelt en het aanbod is daarop ontwikkeld. Mentorwijs is daar een goed voorbeeld van.
Janneke: ‘Afgezien van de prettige relatie met de mensen van Dariuz, is dit een training die je verder helpt. Onze eigen ervaringen zijn uitstekend en inspirerend en na onze eerste ‘eigen’ trainingen is de feedback ook alleen maar positief. Het loopt allemaal super. We vullen elkaar prachtig aan.
In het verleden werkten we met de Harrie-training van het CNV, Mentorwijs is echter veel uitgebreider en diepgravender. Je kunt ook gemakkelijk je training aanpassen of uitbreiden met eigen materiaal, met foto’s of filmpjes. Toegespitst op jouw bedrijf, op de situatie, op de behoefte. De flexibiliteit is groot en Dariuz is daarin ook een enthousiaste begeleider. Persoonlijkheidsprofielen, communicatiemodellen, objectief observeren, gedragsverandering. Het zit erin en wij kunnen het direct toepassen. Hoewel zelf trainen soms nog spannend voelt, krijgen wij er een heel goed gevoel van.’

Daar krijg ik energie van

Mentorwijs leert je mensen te ondersteunen in hun werkzaamheden, dat ze een beperking hebben is ondergeschikt.
Alienka: ‘We hebben de documentaire over het leven van Kees Momma en zijn autistische stoornis bekeken. Dat was heel leerzaam. De deelnemers zien in eerste instantie alleen negatieve zaken. Hij is star, eigenwijs, snauwt zijn vader af. Terwijl hij ook schitterend kan tekenen, hij is goudeerlijk, komt afspraken altijd na. Dat oordeel is een zeer menselijke valkuil, die we toch moeten leren vermijden. En als dat lukt dan word je daar een beter mens van. Met meer begrip voor de ander, met betere communicatie en in ons geval meer werkgeluk. Janneke en ik zijn ervan overtuigd dat iedereen deze training zou kunnen gebruiken. Als ik deze mensen door zie stromen naar een vaste aanstelling, denk ik ‘daar doe ik het voor, daar krijg ik energie van. In die zin is Mentorwijs van Dariuz een fantastische levensles.’

 

Wil je meer weten of heb je interesse om deel te nemen aan de training Mentorwijs?
Neem dan contact op Merel Vendrig, telefoonnummer: 085 – 78 28 414.

.