Met de training Mentorwijs geeft Dariuz een perfect handvat voor leidinggevenden om kwetsbare medewerkers op de werkvloer te coachen en te begeleiden. Opdat zo de duurzaamheid van de plaatsing wordt bevorderd.

Samen met TNO, Werkzaak Rivierenland en Werkkracht is de training ontwikkeld en doorontwikkeld. TNO voert een wetenschappelijk onderzoek uit om de effectiviteit van de training te meten en Dariuz zal op basis van de uitkomsten de training waar nodig, aanpassen en bijschaven.

We gingen op bezoek bij één van de founding fathers van Mentorwijs: Werkzaak Rivierenland en spraken daar met de directie, de ontwikkelaars, leidinggevenden en ook een werkgever waar de training direct in de praktijk wordt gebracht.

Ik wil dit als werkgever wel, maar hoe doe ik dat?

80 bedrijven 
en 250 leiding-gevenden

De ogen van Elfriede Boer, algemeen directeur van Werkzaak Rivierenland, glinsteren als zij vertelt over Mentorwijs. “Ik gun iedereen in Nederland Mentorwijs.”

“Wij hebben in onze regio ruim 80 bedrijven met bij elkaar zo’n 250 leidinggevenden getraind. Ik vind dat wij verplicht zijn om werkgevers die intrinsiek gemotiveerd zijn om mensen van ons in dienst te nemen en te houden te ondersteunen met de juiste tools. En Mentorwijs is er daar een van, een heel goed doordacht stuk werkgeversdienstverlening. Vandaar dat we deze training vanuit Werkzaak bekostigen. Dat is onze taak ook. En die investering verdienen we ook meteen weer terug, want we krijgen veel minder mensen terug omdat de duurzaamheid van de plaatsing wordt geborgd en bevorderd.”

En ze vervolgt: “En het werkt. Al die 80 werkgevers zijn zonder uitzondering positief. Het is van grote toegevoegde waarde indien de leidinggevenden inzicht krijgen in het gremium van beperkingen die mensen kunnen hebben. Mensen die wel degelijk heel gemotiveerd zijn om te werken en erbij te horen, maar die een ‘dingetje’ hebben. Met Mentorwijs krijgen ze de handvatten in handen om die ‘dingetjes’ te herkennen en vooral in goede banen te leiden. Mentorwijs is in feite een feest van herkenning.”

Meedoen is het allerbelangrijkst

“Kijk”, zo gaat Elfriede bevlogen verder, “het is onze taak om mensen waar iets aan kleeft, te helpen om deel te kunnen nemen, want meedoen is het allerbelangrijkst. En alles wat in dienst staat van deze taak moet worden aangegrepen. Het is het ‘Waarom’ van ons bestaan, het is onze existentie. Het is de kern van Werkzaak. Ik heb nog nooit iemand gezien die juichend aan de balie stond van ‘joho, ik kom een uitkering aanvragen’.

“Mijn vader zei altijd: wat je doet interesseert me niet, als je het maar met passie doet. En dat zeg ik ook tegen mijn mensen ‘zoek werk voor onze cliënten, doe dat vanuit je hart, vanuit passie om andere mensen die het minder hebben dan jij te helpen erbij te gaan horen en erbij te blijven horen. Dan maak je de verbinding naar en tussen mensen. En dat geldt ook voor Mentorwijs, met Mentorwijs wordt de verbinding gemaakt. Dat is denk ik het belangrijkste gevolg, want daarmee, met verbinding, verhoog en borg je duurzaamheid. Uiteindelijk gaat het om mensen en hoe mensen met elkaar omgaan.”

Download hier het volledige artikel.