Onze methodiek

Je bent een professional in het sociaal domein en je helpt mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Of dat nu is voor gemeenten, UWV, werkbedrijven, scholen of (sociaal) werkgevers; een duurzame arbeidsplaats voor je klant is altijd je doel. De Dariuz methodiek is voor die reis een onmisbare gids.

Voor elke fase van dit traject biedt de methode een passende module. Passend in de ontwikkelingsfase van de werkzoekende, passend in de Dariuz methodiek, maar ook in het digitale applicatielandschap van de klant. Dariuz sluit aan en levert meetbaar resultaat. Sociaal, economisch en niet in de laatste plaats emotioneel. Mensen die aan de kant stonden zijn weer maatschappelijk actief, ze zijn productief en geheel of gedeeltelijk uit de uitkering. En het belangrijkste, ze bouwen aan zelfvertrouwen en aan geluk.

Perspectief, Ontplooiing, Duurzame participatie

De route van de Dariuz methodiek loopt van de mijlpalen ‘Perspectief’ via ‘Ontplooiing’ naar ‘Duurzame participatie’. Bij deze stappen spelen intelligente vragenlijsten een fundamentele rol. De vragenlijsten zijn wetenschappelijk gevalideerd en samen met TNO ontwikkeld. De kracht van de vragen schuilt in de wijze waarop de tien belangrijkste aan arbeid gerelateerde competenties inhoud en vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigheid, stressbestendigheid & flexibiliteit en werktempo.

Een schat aan informatie

De Dariuz methodiek biedt ruimte aan zelfinzicht en activering van de klant. Het zelfbeeld en de beleving van de klant vormen de basis voor het individuele maattraject. Als de klant zich gehoord voelt en kan werken aan kansrijke doelen heeft een dergelijke interventie de meeste kans van slagen. Met verfijnde data-analyse dringen we op detailniveau door tot de feiten. Waarbij de betrouwbaarheid gewaarborgd is door honderden rekenregels die tot in de krochten van de data de statistiek doorrekenen. Met als resultaat feitelijke betrouwbaarheid.

Zo krijg je zicht op leefgebieden die het arbeidspotentieel beïnvloeden, relevante werkcompetenties, etc. Individueel maar voor organisaties ook op de totale eigen populatie. Inzichten waarmee passende interventies ingekocht, geëvalueerd of ontwikkeld kunnen worden.

Kijken we naar de analyse van de groep dan zien we ook hier het arbeidspotentieel, maar dan bijvoorbeeld afgezet tegen zelfredzaamheid of de kans op betaald werk. Een stapje dieper leggen we de relatie met bijvoorbeeld het leefgebied Gezondheid. Daar blijkt dan dat het merendeel van de groep lichamelijke en psychische klachten ervaart. Een andere invalshoek is het leefgebied Werk & werk zoeken. Waar willen deze mensen werken, waar zijn vacatures? Of een andere vraag; wat doet een hoog percentage alleenstaande moeders met jonge kinderen? De methodiek van Dariuz levert een schat aan statistische gegevens. Daarmee is het een betrouwbare en strategische routeplanner voor elke gemeente die daadkrachtig wil reageren op de uitdagingen van de Participatiewet én van de maatschappij.

Iedereen in control

Elke rol, die van de professional, teamleider, accountmanager of bestuurder, krijgt zijn eigen dashboard waarmee hij strategisch kan schakelen en keuzes kan onderbouwen. De professional heeft keiharde argumenten in handen om zijn case load te verklaren en toe  te lichten. En dat geldt eigenlijk voor alle professionals in de keten; iedereen is meer in control. Zonder dat Dariuz de regie overneemt. De professional blijft ‘in charge’, maar krijgt wel een krachtige tool in handen om te sturen. Om met scherp te schieten. Het gaat niet meer over politiek debat of gekleurde aannames, maar over feiten.

Intensieve training

De Participatiewet heeft jouw rol – die van professional – een stuk complexer gemaakt. Dariuz is daardoor uitgedaagd en brengt met gerichte modules lijn en systeem aan in jouw werkwijze. Dat betekent intensieve training bij elke module. We gidsen je bij de interpretatie van het rapport en bij het voeren van de juiste dialogen. Je ontvangt een officiële certificering en een jaarlijkse intervisie sessie op maat. Ervaren adviseurs van Dariuz begeleiden je in dit proces en zijn jouw steunpilaar, vraagbaak en contactpersoon.

Gerichte modules

Naast de certificering en de training kent onze methodiek de modules: De Wegwijzer (ook voor Statushouders (PIP)), Assessment, Loonwaardemeting, PRO-Werk, Mentorwijs en de extra functionaliteiten Bestandsanalyse en Benchmarking.

De wetenschappelijke basis

Twee werkbedrijven, Senzer en Werkzaak Rivierenland, voelden behoefte aan een gevalideerde methode voor waarderingsvraagstukken. De Dariuz methodiek is het praktische antwoord. TNO legde de wetenschappelijke basis en sindsdien is de methodiek permanent in ontwikkeling. Dat doen we met feedback van de professionals, met statistische analyses op de vragenlijsten en rekenregels en door strategische partnerschappen met verwante organisaties. Met aan de basis de Dariuz dataset,  inmiddels gevuld met ruim 275.000 Wegwijzers, Assessments en Loonwaardemetingen.

Benieuwd naar Dariuz?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op