Onze methodiek

De Dariuz methodiek wordt door professionals van gemeenten, SW-organisaties, scholen, (sociaal) werkgevers ingezet om hun klanten te begeleiden naar duurzaam (regulier) werk. De Dariuz methodiek is verwerkt in al onze modules en voor elke fase in de re-integratieketen bestaat een module die naadloos op elkaar aansluit.

Onze methodiek

Met de Dariuz methodiek ga je als professional met behulp van wetenschappelijk gevalideerde, digitale vragenlijsten op systematische wijze in kaart brengen wat de mogelijkheden en benodigde interventies zijn om de werkzoekenden duurzaam te kunnen plaatsen en te houden in passend werk.

De basis van de Dariuz methodiek wordt gevormd door uit te gaan van de beleving van de werkzoekende. Dit wordt gestuurd door de slimme vragenlijsten en de antwoorden worden verwerkt in een automatisch gegenereerd rapport. Het rapport geeft richting aan en vormt vervolgens de basis voor het goede gesprek tussen de werkzoekende en de professional.

De rol van de professional is cruciaal in de visie van Dariuz. De intrede van de Participatiewet heeft de wereld van de professional in het sociaal domein een stuk complexer gemaakt. De Dariuz modules zijn daarom bedoeld om de professional te ondersteunen in het voeren van het gesprek en het onderbouwen van zijn of haar besluiten.

Bij de implementatie van een module wordt de professional intensief getraind en begeleid bij de interpretatie van het rapport en het voeren van de gesprekken. Ook wordt middels een implementatieplan de inbedding van de methodiek door de hele organisatie ondersteund. De training wordt afgesloten met een eindopdracht en officiƫle certificering. Vervolgens vinden jaarlijks opfriscursussen en/of intervisie sessies plaats. De consultants van Dariuz, zelf met jarenlange ervaring in het sociaal domein, begeleiden dit proces en zijn vaste contactpersonen voor de organisatie.

De Dariuz methodiek binnen de 3 fases worden ingevuld met onze modules Wegwijzer, Assessment, Loonwaarde-meting, PRO-Werk en de extra functionaliteiten Bestandsanalyse en Benchmarking. Ook training en certificering maken een belangrijk onderdeel uit van de methodiek.

De wetenschappelijke basis

De juridische voorgangers van de werkbedrijven Senzer en Werkzaak Rivierenland hebben vanuit de behoefte aan een gevalideerde methode voor waarderingsvraagstukken de Dariuz methodiek ontwikkeld. TNO heeft de wetenschappelijke basis onder de Dariuz methodiek gelegd en deze wordt voortdurend doorontwikkeld. We maken daarbij gebruik van de ervaringen en feedback van de professionals, maar voeren ook statistische analysen uit om aanpassingen in de vragenlijsten en/of rekenregels onderbouwd te kunnen doorvoeren. We gebruiken hiervoor de Dariuz dataset die inmiddels gevuld is met ruim 250.000 Wegwijzers, Assessments en Loonwaarde-metingen. Ook gaan wij samenwerkingen aan met organisaties die een toegevoegde waarde leveren aan onze methodiek.

Onderbouwing van te nemen besluiten

De professional voert de regie over het traject van zijn of haar klanten. Hij heeft daarbij een begeleidende, controlerende en sturende rol. Dariuz ondersteunt de professional om deze rol zo goed mogelijk uit te voeren. Door handvatten te bieden voor methodisch handelen en betrouwbaar inzicht te verschaffen in relevante kenmerken van de klant om vervolgens een onderbouwd plan van aanpak te maken. Maar ook verschaft de Dariuz methodiek inzicht in de kenmerken van de caseload van de professional en biedt management en directie informatie aan de hand van bijvoorbeeld bestandsanalyses, die besluiten over de organisatie onderbouwen en de politiek informeren.

Benieuwd naar Dariuz?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op