Onze methodiek

De Dariuz methodiek wordt door professionals van o.a. gemeenten en SW-organisaties ingezet om hun klanten te begeleiden naar duurzaam (regulier) werk. De methodiek bestaat uit verschillende modules, die zowel separaat als integraal te gebruiken zijn.

Onze methodiek

Bij separaat gebruik richt de professional zich op één van de fasen uit het participatieproces (de perspectief-, ontplooiings- of duurzame deelname) en bij integraal gebruik wordt het hele proces doorlopen.

De methodiek maakt het voor de professional gemakkelijker om de regie te voeren over het re-integratieproces en een klantgerichte aanpak te hanteren. Afhankelijk van de module kan de professional via de online applicatie een vragenlijst versturen naar de klant of deze zelf invullen. Op basis hiervan genereert de professional een (advies)rapport, dat structuur biedt tijdens gesprekken met de klant.

De Dariuz methodiek binnen de 3 fases worden ingevuld met onze modules Wegwijzer, Assessment, Loonwaarde-meting, PRO-Werk en de extra functionaliteiten Bestandsanalyse en Benchmarking. Ook training en certificering maken een belangrijk onderdeel uit van de methodiek.

De wetenschappelijke basis

Dariuz is ontwikkeld in samenwerking met onder meer TNO, Senzer (voorheen Atlant Groep) en LANDER groep. De Dariuz methodiek is ontwikkeld vanuit de methoden voor waarderingsvraagstukken van deze organisaties. De wetenschappelijke basis ligt in de door TNO ontwikkelde instrumenten en vragenlijsten.

We zijn samen met TNO voortdurend bezig met het doorontwikkelen en verbeteren van onze modules. We maken daarbij gebruik van de ervaringen en feedback van de professionals, maar voeren ook statistische analysen uit om aanpassingen in de vragenlijsten en/of rekenregels onderbouwd te kunnen doorvoeren. We gebruiken hiervoor de Dariuz dataset die inmiddels gevuld is met ruim 250.000 Wegwijzers, Assessments en Loonwaarde-metingen. Ook gaan wij samenwerkingen aan met organisaties die een toegevoegde waarde leveren aan onze methodiek.

Methodiek ondersteunt de professional

De professional is regievoerder over het traject van zijn of haar klanten. Hij/zij heeft daarbij een begeleidende, controlerende en sturende rol. Dariuz ondersteunt de professional om deze rol zo goed mogelijk uit te voeren, door handvatten te bieden voor methodisch handelen en betrouwbaar inzicht te verschaffen in relevante kenmerken van de klant. Voor de klant zelf is ook een belangrijke rol weggelegd in dit proces, het gaat niet over de klant, maar het gebeurt met de klant.

 

Maar er is zoveel meer te vertellen

Laat je door ons inspireren en benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem dan met ons contact op.

Benieuwd naar Dariuz?

Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op