Home > Nieuws > '150 miljoen extra administratiekosten door decentralisaties'

'150 miljoen extra administratiekosten door decentralisaties'

Donderdag 23 April 2015

Met de decentralisaties van de overheid komen er veel nieuwe informatiestromen het gemeentehuis binnen, maar door de enorme operaties zijn bedrijfsprocessen nog niet goed op elkaar aangesloten. Tijdens het debat Eenheid in 3D van Binnenlands Bestuur maken experts duidelijk dat er nog veel verbeterd kan worden. Zo zijn de extra kosten die nu gemaakt worden torenhoog.

126.000 productcodes

Hans Versteeg, projectleider informatievoorziening decentralisaties bij VNG, sprak tijdens het debat van de Jaarbeurs Overheid 360 over het onderwerp 'standaardisatie versus gemeentelijke autonomie'. De boodschap was helder: gemeenten moeten zo snel mogelijk hun administratie standaardiseren. 'Er zijn 393 gemeenten, met zesduizend zorgaanbieders. Daarbij zijn er zo'n vijftig ICT-bedrijven die ook betrokken zijn bij de processen. In totaal levert dit 126.000 productcodes op die worden gebruikt voor informatie-uitwisseling. Zoiets is niet te behappen voor gemeentelijke administratie en hun ICT.' De enorme administratie die er nu bij is gekomen moet volgens Versteeg dringend worden teruggebracht en worden vereenvoudigd. 'Ten eerste zijn gemeenten nu veel duurder uit. De extra administratiekosten van de decentralisatie bedragen tussen de 100 en 150 miljoen euro, terwijl de bedoeling van de decentralisatie juist was om deze kosten terug te dringen. Er worden door gemeenten nu AWBZ-standaarden gebruikt, maar deze worden aangevuld door de individuele gemeentelijke normen en eisen, die weer niet zijn afgestemd met andere partijen.'

'Bijna alle gemeenten transitieproof'

Spreker Theo Peters, productportfoliomanager GEMMA bij KING, benadrukt het belang van eenheid in bedrijfsprocessen van het sociale domein. Volgens hem mogen gemeenten best tevreden zijn over wat er tot nu toe met decentralisaties in korte tijd bereikt is. 'Het transitieproof maken van gemeenten is een van de belangrijkste stappen. Naar mijn mening is dit zeer behoorlijk gelukt. Vrijwel iedere gemeente 'functioneert', ook al gaat niet alles gelijk vlekkeloos. De decentralisatie betekent dat gemeenten er ineens een hele hoop taken bij hebben en we zijn nu zo ver dat deze in ieder geval uitgevoerd worden. De enorme operatie is in grote lijnen dus geslaagd, al worden er in de media veel negatieve verhalen gepubliceerd. Maar dat zo'n enorme operatie niet vlekkeloos verloopt is niet te voorkomen. Het is té groot, daar is gewoon tijd voor nodig. Het is nu zaak om van transitie naar transformatie te gaan. En daar ben je in principe nog jaren mee bezig. Eigenlijk komt er aan zo'n transformatie nooit een eind.'

Toekomst

In nieuwe ICT-mogelijkheden zien zowel Peters als Versteeg toekomst bij het standaardiseren van informatiestromen. 'ICT is met name geschikt als ondersteuning, niet zozeer als oplossing. Het biedt mogelijkheden om cliënten te ondersteunen met informatie, door een overzicht te bieden van de keuzes op zorggebied', beredeneert Peters. Volgens Versteeg kan het goed zijn dat er binnen korte tijd alweer nieuwe mogelijkheden bij zijn gekomen. 'Zie bijvoorbeeld de inmiddels veelgebruikte iPad, die bestond enkele jaren geleden nog niet. ICT-bedrijven moeten investeren op dit gebied. Het geld dat bespaard kan worden is een goede motivatie voor gemeenten, maar wellicht moet men in de toekomst toch ook consequenties verbinden aan het niet voldoen aan standaarden. Tot slot is het belangrijk om een oproep te doen aan gemeenten om zo snel mogelijk met processen vereenvoudigen en standaardiseren aan de slag te gaan.'