Home > Nieuws > 166 miljoen voor terugdringen werkloosheid

166 miljoen voor terugdringen werkloosheid

Maandag 23 Mei 2016

Het kabinet stelt 166 miljoen euro beschikbaar voor plannen die de jeugdwerkloosheid moeten terugdringen en meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

116 miljoen

Het geld komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Centrumgemeenten kunnen subsidie aanvragen voor de tweede tranche van de ESF-regeling Actieve Inclusie. Een deel van het geld, 116 miljoen, is bedoeld voor gemeenten die extra inzetten op het aan het werk helpen van onder anderen mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen, vreemdelingen en gedetineerden. 

Speciaal onderwijs

Ook is een deel van het beschikbare subsidiebudget (50 miljoen) bestemd voor leerlingen en ex-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning bij hun overgang van school naar werk. Omdat het kabinet een goede beheersing van de Nederlands taal een belangrijke factor noemt voor het vinden van werk, valt ook het wegwerken van taalachterstand onder deze subsidie.

September

In de eerste tranche van het subsidiegeld kregen 35 centrumgemeenten één vast budget voor de gemeentelijke doelgroep en de doelgroep PRO/VSO. Voor de tweede tranche kan tot 16 september subsidie aangevraagd worden.

Bron: Binnenlands Bestuur