Home > Nieuws > Aanzienlijk minder WSW-indicaties

Aanzienlijk minder WSW-indicaties

Maandag 24 Augustus 2015

Gemeenten en UWV hebben in 2014 in totaal 23.236 WSW-indicaties uitgevoerd. In 2013 waren dit er nog 27.936. Ook in de jaren daarvoor lag het aantal indicaties flink hoger dan afgelopen jaar, zo blijkt uit de jaarrapportage van Panteia in opdracht van het ministerie.  

Totale omvang werknemersbestand

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) regelt dat arbeidsgehandicapten, die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden arbeid kunnen leveren, dit kunnen doen op een voor hun individueel aangepaste arbeidsplek. Er staan eind 2014 hiervoor 11.185 mensen op de wachtlijst. Ten opzichte van begin 2014 is dat een afname van 2.127 personen. De omvang van het totale werknemersbestand is licht gegroeid naar ruim 102.800 mensen. 

Begeleid werken neemt toe
Het percentage van de 102.800 mensen met een WSW-dienstbetrekking dat gedetacheerd werkt is licht gestegen: van 29,9 procent naar 30,4 procent. Ook het aantal plaatsen begeleid werken is licht gegroeid van 6291 plekken naar 6778. Daarbij is het aantal dienstbetrekkingen met 433 personen gestegen (0,5 procent). Het aantal arbeidsovereenkomsten op grond van begeleid werken is toegenomen met 487 personen (8,6 procent).
 
Wachtlijsten 

Eind 2014 is de gemiddelde wachtduur voor mensen met een matige arbeidshandicap korter (bijna 22 maanden) dan voor mensen met een ernstige arbeidshandicap (bijna 27 maanden). Het percentage instromers in een dienstbetrekking vanaf de wachtlijst, waar eind 2014 nog 11,185 mensen op staan, is in 2014 gestegen en voor het eerst ruim boven de helft (57 procent) uitgekomen. Daarnaast is het percentage van plaatsingen vanaf de wachtlijst in een arbeidsovereenkomst begeleid werken met 10,3 procent nog nooit zo hoog geweest in de afgelopen zeven jaar. Vorig jaar bedroeg dat percentage nog 7,4 procent. 

Zie voor meer cijfers het Jaarrapport Wsw-statistiek 2014.