Home > Nieuws > Actief bijstandsbeleid loont

Actief bijstandsbeleid loont

Vrijdag 19 Februari 2016

Gemeenten die weinig energie steken in een bijstandsbeleid, krijgen vroeg of laat te maken met een stijgend aantal bijstanders. Dat blijkt uit het onderzoek van Atlas voor gemeenten en Divosa. Ook opvallend: een kleiner budget leidt tot een beter resultaat.

Model
De twee organisaties hebben een model opgesteld waarmee de invloed van gemeentebeleid op het bijstandsbestand bekeken kan worden. Met de ‘bijstandwijzer’ kan een groot deel van het bijstandsniveau in een gemeente verklaard worden als gekeken wordt naar de kenmerken van de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt. Maar er is ook een deel dat niet te verklaren is en dat zegt mogelijk iets over de effectiviteit van het gemeentelijk beleid. Als dat onverklaarbare deel afneemt, is het een aanwijzing dat het gevoerde beleid succesvol is. Treedt er ineens een verandering op in het aantal mensen dat niet te verklaren is door de markt, dan is dat vaak een gevolg van een beleidswijziging die is doorgevoerd.


Strenge controle, handhaving
Door op deze manier naar de cijfers te kijken, zijn vijf kansrijke strategieën voor succesvol re-integratiebeleid achterhaald. Een goed handhavingsbeleid, strenge controle aan de poort en het focussen op kansrijken op de arbeidsmarkt, hebben een positief effect op het bijstandbestand van een gemeente. Maar ook het inzetten van het instrument verloning, waarbij een re-integratiebedrijf uitkeringsgerechtigden in dienst neemt, kan helpen het bestand te verkleinen. Tot slot is de aanpak Workfirst een goed instrument. Deze aanpak gaat uit van de filosifie ‘werk boven uitkering’waarbij nieuwe of bestaande klanten direct een vorm van werk aangeboden krijgen. 

Lees verder op www.binnenlandsbestuur.nl.