Home > Nieuws > Antwoorden op vragen Wsw'ers over Participatiewet

Antwoorden op vragen Wsw'ers over Participatiewet

Maandag 24 Augustus 2015

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Landelijke Cliëntenraad en Cedris een hand-out gepubliceerd met antwoorden op de meest gestelde vragen van mensen die bij een sociale werkvoorziening werken. De Participatiewet leidt tot veel vragen bij deze werknemers. De vragen zijn geïnventariseerd en beantwoord in de hand-out 'De Participatiewet en Wsw’ers'.

Iedereen met een wsw-dienstverband die al voor de intreding van de Participatiewet werkte bij een sw-bedrijf houdt zijn rechten en plichten, maar wat betekent dit? Wat verandert er voor iemand die begeleid werkt door de nieuwe wetgeving? Wat als het bedrijf waar je werkt failliet gaat en wat zijn de consequenties voor een sw-werknemer met een tijdelijk contract? Deze en andere vragen komen aan bod. De hand-out is bedoeld voor professionals die op de werkvloer van sociale werkplaatsen worden geconfronteerd met deze vragen. 

Download de hand-out op www.gemeenteloket.minszw.nl