Home > Nieuws > Arbeidsbeperkten vaak aan de slag in mkb

Arbeidsbeperkten vaak aan de slag in mkb

Maandag 23 Februari 2015

De meeste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een baan vinden, komen terecht in het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit een enquete van de branchevereniging voor arbodiensten Oval onder haar leden.

Kansen in mkb

Uit een enquete onder de leden van Oval, die actief zijn op het gebied van jobcoaching en integratie blijkt dat het afgelopen jaar 5000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn geholpen. Opvallend daarbij is dat 80 procent van die mensen aan de slag is gegaan in het mkb. ‘Als het gaat over de Participatiewet en garantiebanen, wordt nog vaak gekeken naar de grote bedrijven’, aldus Petra van de Goorbergh van Oval. ‘Maar uit dit onderzoek blijkt dat juist bij het mbk heel grote kansen liggen.’ Volgens Van de Goorbergh zijn de uitkomsten van de enquete representatief. ‘Er zijn wel grote bedrijven die zelf mensen met een arbeidsbeperking inhuren, maar ook daarvoor is vaak begeleiding van één van onze leden.’

Bezuinigen op begeleiding

Met de komst van de Participatiewet worden gemeente verantwoordelijk voor alle mensen met een arbeidshandicap. De wet gaat met een grote bezuiniging gepaard en Oval vreest dan ook dat gemeenten gaan bezuinigen op die begeleiding. ‘Het is nu aan gemeenten of ze jobcoaching en begeleiding willen inzetten voor deze groep mensen en we zijn bang dat gemeenten daarop gaan bezuinigen. Tegelijk tonen de cijfers aan dat met begeleiding mensen aan de slag kunnen.’

Wajong

Het overgrote deel (90 procent) van de mensen die een baan vond zijn mensen met een Wajong. Ook die vallen vanaf dit jaar onder de gemeenten. Oval heeft niet gevraagd naar wat voor soort werk de mensen vonden. Ook is niet bekend of het om tijdelijke of vaste contracten gaat.