Home > Nieuws > Artikel 'Zutphen laat zien hoe het kan en dát het kan'

Artikel 'Zutphen laat zien hoe het kan en dát het kan'

Donderdag 02 Juli 2015

Een groot deel van de jongeren met een arbeidsbeperking dreigt buiten de boot te vallen door de invoering van de Participatiewet. Door alle wettelijke veranderingen is het structurele vangnet van voorheen, zoals uitstroom naar de Wajong of de wet sociale werkvoorziening, weggevallen. Er is nu één regeling en de uitvoering ervan valt sinds 1 januari onder de gemeente. Oftewel: gemeenten zijn verantwoordelijk voor de integratie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt. Des te belangrijker is het dat jongeren van praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en roc’s al tijdens hun schooltijd worden begeleid op weg naar werk, en het liefst voordat ze school verlaten een (vaste) baan hebben.

Lees hier het volledige artikel.