Home > Nieuws > AWVN bundelt 'lessons learned' rond Banenafspraak

AWVN bundelt 'lessons learned' rond Banenafspraak

Maandag 04 April 2016

Het programma "Werkgevers gaan inclusief" van de AWVN is volop aan de slag bij hun achterban om de Banenafspraak tot een succes te maken. Daarbij doen ze veel informatie op en leren ze van hun aanpak. 

De opgedane ervaringen en geleerde lessen zijn te lezen in de geactualiseerde brochures Mensen met een beperking aan de slag helpen en Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief. De wijzigingen in de regelgeving zijn hierin opgenomen, en het bevat informatie over andere manieren van mensen uit de doelgroep aan de slag helpen dan ze zelf in dienst te nemen (bijv. inlenen). Papieren exemplaren zijn beperkt verkrijgbaar via 7500banen@awvn.nl.

Vijf geleerde lessen 

Op 16 februari organiseerde de AWVN een werkconferentie, met inspirerende sprekers en veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. "Werkgevers gaan inclusief" presenteerde ook de vijf geleerde lessen van de afgelopen twee jaar:

  1. Het is een leerproces voor werkgevers, kandidaten en publieke partijen 
  2. Werkgevers bereiken meer als ze het samen doen
  3. Maak het concreet: wat is de toegevoegde waarde van inclusief ondernemen 
  4. Creëer een heldere opdracht in een helder systeem 
  5. Het is voor iedereen van belang om samenwerking met alle betrokkenen na te streven. 

Bron: www.samenvoordeklant.nl