Home > Nieuws > Big Data-experiment afgeremd door voorzichtige gemeenten

Big Data-experiment afgeremd door voorzichtige gemeenten

Dinsdag 13 Oktober 2015

Data en data-koppeling bieden gemeenten kansen om antwoorden te vinden op cruciale vragen vanuit het sociale domein. Deze worden echter alleen benut als gemeenten hun data afstaan aan knappe koppen, om ermee te experimenteren. En dat gaat nog niet zo gemakkelijk.

Vragen uit sociaal domein met data beantwoorden 

‘Hoeveel kinderen komen er in pleegzorg door schuldproblematiek bij de ouders’ zo luidt één van de vijf onderzoeksvragen die in het kader van een Big Data-experiment door KINGgemeenten is uitgezet bij verschillende teams, waaronder iLogos, een samenwerkingsverband tussen meerdere bedrijven met verschillende expertises binnen het sociale domein. ‘De bedoeling van het project is om aan de hand van data en data-koppeling een concreet antwoord te formuleren’, zo vertelt iLogos-partner en manager Jochem van Hal, wiens team nog tot 15 december heeft om de vraag te beantwoorden. ‘Een antwoord op die vraag is heel veel waard. Als je een verband kan leggen tussen schuldproblematiek en kinderen in de pleegzorg, kunnen er maatregelen worden genomen, om zo een uithuiszetting van een kind in de toekomst te voorkomen. Het is cruciale informatie die met data-koppeling gevonden kan worden.’

Gemeenten voorzichtig 

De mogelijke resultaten van het project klinken veelbelovend, maar om aan het antwoord te komen is er wel data nodig van gemeenten. En die data verkrijgen gaat niet eenvoudig, zo ondervindt van Hal. ‘Gemeenten blijven om de privacy van cliënten te waarborgen hun data zitten. Ze zijn erg voorzichtig.’ Van Hal vindt dat begrijpelijk, maar benadrukt dat iLogos samenwerkt met KING volgens de gemeentelijke standaarden, de bestaande GEMMA architectuur, privacy by design en beschikt over zowel inhoudelijke pleegzorgkennis als juridische expertise. ‘Wat opvalt is dat een aantal gemeenten ons aanbod soms niet eens in overweging nemen en gelijk ‘nee’ zeggen. Als je ziet hoe met een antwoord op deze vraag uiterst negatieve gevolgen voor kinderen weggenomen kunnen worden, vind ik dat het in ieder geval het overwegen waard is.’

Lees verder op Binnenlands Bestuur.