Home > Nieuws > Bijstandbudget: 23 miljoen extra voor 2016

Bijstandbudget: 23 miljoen extra voor 2016

Maandag 05 Oktober 2015

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorlopige bijstandsbudgetten voor 2016 bekendgemaakt. Gemeenten krijgen er in totaal 23 miljoen bij ten opzichte van 2015. Bovendien zijn er voor de verdeling een paar aanpassingen gemaakt op het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde multiniveau-mode.

Verbeteringen

In 2015 werden de budgetten voor het eerst verdeeld volgens het nieuwe model. Voor 2016 zijn in samenspraak met onder andere de VNG, Divosa, enkele gemeenten en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) enkele verbeteringen aangebracht. Zo worden de uitgaven voor dak- en thuislozen en instellingsbewoners buiten het model om gecompenseerd. Ook worden nu gekeken naar de bevolkingsgroei en het aantal mensen dat Ww ontvangt, het aantal mensen in een sociale huurwoning of een particuliere huurwoning.

Lees verder op Binnenlands Bestuur.