Home > Nieuws > Blog: De meerwaarde van een effectieve intake

Blog: De meerwaarde van een effectieve intake

Dinsdag 30 Juni 2015

Door Marlijn Migchels, consultant

Het blijft leuk om samen met  gemeenten de uitdaging van de Participatiewet aan te gaan. En dan met name het zo efficiënt en effectief mogelijk laten verlopen van de werkprocessen.

Een middel dat gemeenten hierbij kan helpen, is de Wegwijzer; een instrument gericht op een snelle en effectieve intake. Toch bemerk ik op trainingsdagen een lichte weerstand tegen het werken met een instrument. Want waarom werken met een instrument terwijl de consulent zelf professional genoeg is voor het doen van een goede intake?

Samen met klanten die al langer met de Wegwijzer werken, heb ik een aantal voordelen van het werken met een intake instrument op een rij gezet:

Voordeel 1: Uniformiteit in klantbenadering

Doordat iedereen met hetzelfde instrument werkt, haal je de willekeur weg uit gesprekken. Iedere klant wordt gelijk benaderd. Alle professionals focussen zich namelijk in de gesprekken op dezelfde onderwerpen/leefgebieden. En natuurlijk krijgt het ene leefgebied soms meer aandacht dan het andere, maar dat is dan ook niet erg, zolang dit maar gebaseerd is op concrete aanwijzingen. En dat brengt mij meteen op voordeel 2.

Voordeel 2: Het biedt handvatten voor een goed gesprek

Het systeem genereert een werkblad met alle informatie, gecombineerd met gerichte vragen die gesteld kunnen worden. De professional bepaalt echter welke vragen gesteld worden en op welke leefgebieden er meer de nadruk komt te liggen. Deze ‘nieuwe’ rol van de professional draagt er toe bij dat de gesprekken diepgaander worden. Er is namelijk al veel voorinformatie, dus hoeft enkel ingezoomd te worden op de gegevens die tegenstrijdig zijn of die meer uitleg behoeven. Daarnaast worden zaken makkelijker bespreekbaar aangezien de klant hier ook al via de vragenlijst inzicht in geeft.

Voordeel 3: Klant is zelf aan zet en daarmee verantwoordelijk

De eerste stap in het intakeproces ligt bij de klant. De klant is als eerste aan zet om ervoor te zorgen dat de professional van de gemeente een goed plan van aanpak kan schrijven. Het activeren van de klant in de zin dat hij zijn verhaal kwijt kan, zorgt vervolgens voor meer draagvlak bij de persoon zelf. Hij wordt meer zelf verantwoordelijk voor de stappen die gezet worden aangezien hij zelf de belangrijkste input geeft.

In mijn optiek drie zinvolle voordelen die bijdragen aan een effectief intakeproces. En dan hebben we het nog niet gehad over de uniformiteit in rapportages, plannen van aanpak en vervolgkeuzes gebaseerd op één en dezelfde intake.