Home > Nieuws > Blog Marlijn Migchels: Zomeroverdenkingen

Blog Marlijn Migchels: Zomeroverdenkingen

Donderdag 23 Juli 2015

Door Marlijn Migchels, consultant

De scholen sluiten langzaamaan hun deuren voor de welverdiende zomervakantie. En ook ik ben mijn werkzaamheden aan het afronden richting mijn vakantie. Op één of andere manier heb ik de behoefte om het afgelopen half jaar even te overdenken. Zoiets wat je ‘normaal gesproken’ aan het einde van het jaar doet. Wellicht zit er toch nog iets van een juf in mij en heb ik de behoefte om dit te doen aan het einde van het ‘school’jaar. Op zich niet gek gezien alle veranderingen die sinds januari hebben plaatsgevonden. Wat mij betreft tijd om even te stil te staan en terug te kijken op wat er eigenlijk allemaal gebeurd is.

De intrede van de Participatiewet ruim een half jaar geleden heeft de nodige zaken in gang gezet. Ik mocht, nog meer dan voorheen, bij organisaties een kijkje in de keuken nemen waarbij ik zowel op managementniveau als op klantmanager niveau de nodige gesprekken voerde.

Het was vooral een leerzame periode, en niet alleen voor mij: ik heb organisaties zien groeien en ontwikkelen. Bij meerdere gemeenten heb ik behoorlijk intensieve trajecten doorlopen met en in de organisatie. Hiermee kon ik een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van methodisch handelen.

Wat me daarbij op is gevallen, nog steeds eigenlijk, is dat de uitvoering van de Participatiewet door verschillende organisaties op verschillende manieren wordt aangepakt. Maar dat niet alleen, ik heb ook ervaren dat alle organisaties steeds meer handelen vanuit doelgerichtheid. We doen met z’n allen ‘niet meer zomaar wat’; er is wel degelijk nagedacht over hoe zaken het beste aangepakt en ingeregeld kunnen worden. Ongeacht de krappe (financiële) middelen die er zijn, staan de betrokkenen open voor veranderingen en zijn er innovatieve ideeën aan het ontstaan. Erg mooi om dit vanuit de zijlijn te mogen aanschouwen.

En soms was ik daar niet alleen vanaf de zijlijn. Als coach heb ik veel gesprekken mogen voeren met klantmanagers en mogen ervaren over hoeveel veerkracht zij beschikken om vanuit het individu de organisatie verder te laten groeien. Als trainer mocht ik met cursisten brainstormen over het ontwikkelen van medewerkers; waar liggen krachten en wat kan verder ontwikkeld worden? En wat is er überhaupt nodig om mensen weer actief te laten participeren op de arbeidsmarkt? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden die hiervoor aanwezig moeten zijn of gecreëerd moeten worden?

Ik kijk uit naar het komende half jaar. Nieuwe uitdagingen die op mijn en uw pad gaan komen. Maar voor nu eerst even afschakelen, vakantie vieren om vervolgens met nieuwe energie terug te komen!