Home > Nieuws > Blog: Win-win situatie

Blog: Win-win situatie

Dinsdag 10 November 2015

Door  Patrick van den Nieuwenhof

Enkele maanden terug schreef ik over  de noodzakelijke aansluiting en overdracht van (gegevens van) leerlingen die uitstromen vanuit het Praktijkonderwijs (PrO) en Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en die vervolgens in beeld komen bij de gemeente en/of het UWV. 

Wal en schip

Bij deze kwetsbare groep is de overgang van school naar werk van het grootste belang. Helaas lopen deze schoolverlaters nogal eens tegen een bureaucratische muur, waardoor zij tussen wal en schip terecht komen. Vanuit mijn eigen professie probeer ik dan ook via gemeenten en mens-ontwikkelbedrijven een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de overgang en aansluiting naar de plaatselijke PrO en VSO scholen te realiseren.

Best practice

Een goed voorbeeld van een plek waar dit momenteel vorm begint te krijgen, is Walcheren. In overleg met en op initiatief van het samenwerkingsverband van de gemeenten aldaar (Orionis Walcheren)  ben ik in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de plaatselijke PrO en VSO scholen. Een tiental stagedocenten van die scholen werd getraind in het afnemen van het Dariuz Works® Assessment. Hiermee krijgen zij inzicht in de status en de mate van ontwikkeling van tien basiscompetenties van de leerlingen van 16 jaar en ouder.

Datzelfde instrument wordt al langer ingezet binnen de doelgroep van beschut werk en detachering van Orionis Walcheren. De scholen kunnen dus binnenkort de leerlingen op dezelfde wijze tegen het licht houden als de opvolgende partij in deze keten dat al doet met hun doelgroep. De begeleiders van school en gemeenten spreken dus letterlijk dezelfde taal. Daarnaast raakt de leerling al vroeg vertrouwd met de methodiek waar hij later mee te maken krijgt.

Participatie avant le lettre

Ik verwacht veel van deze manier van werken. Door de warme overdracht hopen we te bereiken dat alle leerlingen direct van school naar werk kunnen instromen. De kwetsbare groep  direct mee laten doen is participatie avant le lettre. Dit is heel belangrijk voor zowel de leerlingen als de scholen, die hun begeleiding gedurende het onderwijs direct omgezet zien in concrete resultaten. Bovendien leidt het tot schadelastbeperking. De gemeente is hierdoor bereid om een voorinvestering mogelijk te maken, omdat dit zichzelf namelijk terug verdient. In mijn optiek een win-win situatie voor alle partijen, maar met de leerling als absolute winnaar.