Home > Nieuws > Brede aanpak maakt beschut werk interessant

Brede aanpak maakt beschut werk interessant

Dinsdag 13 Oktober 2015

Dat het inrichten van beschutte werkplaatsen nog niet zo soepel gaat, moge duidelijk zijn. 80 procent van de gemeenten weten niet precies wat ze met ermee aan moeten, wachten af en doen voorlopig nog weinig. Tussen twijfelaars en niet-willers is Leiden een uitzondering.

Nooit meer een kans

Over de vraag óf Leiden beschut werk ging inrichten voor mensen die ook met loonkostensubsidie en begeleiding niet een gewone baan kunnen doen, hoefden raad en college niet zo lang na te denken. ‘We vinden het belangrijk dat deze mensen mee doen. Ook vanuit de gedachte dat als ze thuis komen te zitten, ze nooit meer een kans zullen krijgen’, vertelt wethouder Marleen Damen (PvdA). Ook de vraag hoe dat er dan moest komen, was vrij snel beantwoord. De uitvoering van de gehele Participatiewet, inclusief beschut werk, werd toevertrouwd aan het Sw-bedrijf DZB. ‘De Participatiewet is slechts voor een deel nieuw’, legt Damen uit. ‘Re-integratie en de sociale werkvoorziening werd al gedaan door DZB en die deed dat tot ieders tevredenheid. Dus die nieuwe doelgroepen passen daar uitstekend in.’

Overhead verdelen

‘Doordat we die brede opdracht hebben gekregen van de gemeente Leiden, kunnen we de kosten omlaag brengen’, zegt directeur Bas van Drooge van DZB. ‘We kunnen de overhead verdelen over verschillend afdelingen – uiteraard naar rato - en doordat we ook beschut doen, hebben we een Sw-bedrijf dat door kan. We hoeven niet ons Sw-bedrijf af te bouwen omdat er geen nieuwe instroom van werknemers is.’ DZB draait al een aantal jaren zwarte cijfers. De nieuwe werknemers gaan niet bij het Sw-bedrijf aan de slag maar bij een speciaal opgerichte stichting. ‘Het is niet de bedoeling dat het ambtenaren worden’, aldus Van Drooge.

Lees verder op Binnenlands Bestuur.