Home > Nieuws > CBS: Aantal personen met bijstand verder gestegen, in alle leeftijdsgroepen

CBS: Aantal personen met bijstand verder gestegen, in alle leeftijdsgroepen

Maandag 01 Juni 2015

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar met 9 duizend toegenomen tot 443 duizend. De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen. Dit maakt CBS bekend.

Participatiewet en wintereffect

De toename in het eerste kwartaal van 2015 was iets groter dan in het laatste kwartaal van 2014. Dit houdt onder andere verband met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet komen alleen jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering. De andere jonggehandicapten hebben recht op bijstand, als zij voldoen aan de voorwaarden. De invoering van de Participatiewet zorgt voor een extra stroom (gehandicapte) jongeren naar de bijstand. Het is nog niet bekend hoe groot deze groep is. In het eerste kwartaal speelt ook het zogeheten wintereffect een rol. In dit seizoen komen doorgaans meer mensen in de bijstand en verlaten minder mensen de uitkering.

Met bijstand minder makkelijk weer aan het werk

Dat het aantal personen met bijstand in het eerste kwartaal van 2015 verder is gestegen laat zien dat het herstel van arbeidsmarkt nog niet duidelijk zichtbaar is in de bijstand. Zoals CBS eerder heeft gepubliceerd, vinden personen in de bijstand door hun grotere afstand tot de arbeidsmarkt doorgaans minder snel een baan dan andere werkzoekenden. Over het algemeen geldt: hoe langduriger de bijstandsafhankelijkheid is, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt.

Toename bijstandsontvangers gaat in lager tempo

Kijken we niet naar de kwartaal- maar naar de jaarmutaties, dan blijkt dat de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in een lager tempo gaat. Eind maart 2015 telde Nederland 4,1 procent meer bijstandsgerechtigden dan een jaar eerder. Eind december 2014 ging het nog om 5,0 procent. De jaarmutaties dalen nu al voor het vijfde kwartaal op rij.

Lees verder op www.cbs.nl.