Home > Nieuws > Cedris: 'Doelgroepenregister. Kinderziektes of weeffout?'

Cedris: 'Doelgroepenregister. Kinderziektes of weeffout?'

Maandag 22 Juni 2015

In de vernieuwde Werkt! van Cedris aandacht voor het doelgroepregister. Wat voor de een valt onder de 'kinderziektes' bestempelt de ander als 'weeffouten'. Wil je in aanmerking komen voor een garantiebaan, dan moet je worden toegelaten tot het doelgroepenregister. Wie daar wel en niet toe behoort, is volop onderwerp van discussie. De recente ingreep van staatssecretaris Klijnsma in de werkprocessen lenigt de hoogste nood. Drie visies op wat nu nog nodig is. Wat voor de een valt onder de 'kinderziektes' bestempelt de ander als 'weeffouten'.

Lees het dossier in de nieuwe Werkt (pdf, 380 kB)