Home > Nieuws > Centraal Planbureau: meer bijstandsuitkeringen in 2016

Centraal Planbureau: meer bijstandsuitkeringen in 2016

Maandag 04 April 2016

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat gemeenten dit jaar 415.000 bijstandsuitkeringen moeten verstrekken. 390.000 WWB-uitkeringen en 25.000 IOAZ- en IOAW-uitkeringen. Dat zijn er meer dan het CPB op Prinsjesdag voorspelde, zo blijkt uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het planbureau 21 maart 2016 publiceerde. Divosa verwacht dat de extra instroom leidt tot meer BUIG-budget voor gemeenten.

Het CBS rapporteerde in februari dat eind 2015 het aantal verstrekte WWB-uitkeringen was opgelopen naar 388.000. In totaal waren 450.000 mensen afhankelijk van de bijstand. 

Prinsjesdag

In september 2015 voorspelde het CPB dat het gemiddeld aantal bijstandsuitkering in 2015 zou uitkomen op 400.000. Dat bleken er uiteindelijk 403.000 te zijn. Het definitieve BUIG-budget 2015 is in september echter vastgesteld op basis van 400.000 uitkeringen. Divosa verwacht hierdoor een tekort op het BUIG-budget voor 2015.

Nieuwe cijfers

In de CEP 2016 voorspelt het CPB dat het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen in 2016 uitkomt op 415.000, 5.000 meer dan het CPB eerder raamde. Net als Divosa gaat het CPB ervan uit dat het aantal uitkeringen blijft stijgen. Belangrijke redenen voor de toename zijn de doorstroom vanuit de WW en de instroom van statushouders en mensen die voorheen beroep konden doen op de Wajong of Wsw.

Hoger BUIG-budget

De nieuwe cijfers van het CPB, deels gebaseerd op de hogere aantallen in 2015, bepalen het BUIG-budget voor 2016. Het zgn. ‘nader voorlopig budget’ - dat het kabinet eind april of begin mei bekend maakt - zal hoger uitvallen, verwacht Divosa.

Op weg naar 435.000 uitkeringen

Ook voor de komende jaren verwacht het CPB een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Bij ongewijzigd beleid piekt het aantal in 2019 en 202 op 435.000. Pas in 2021 daalt het aantal licht naar 430.000, zo blijkt uit de middellangetermijn voorspellingen die het CPB op 30 maart 2016 publiceerde. Gewoontegetrouw rapporteert het CPB in het jaar voorafgaand aan Kamerverkiezingen de prognose voor de toekomstige regeerperiode.
 

Lees verder

Bron: www.divosa.nl/ www.cpb.nl