Home > Nieuws > Chatsessie loonwaardebepaling en no-riskpolis: vragen en antwoorden

Chatsessie loonwaardebepaling en no-riskpolis: vragen en antwoorden

Maandag 23 Februari 2015

Op donderdag 29 januari vond op het forum Sociaal Domein van VNG de chatsessie plaats over de loonwaardebepaling en no-riskpolis.

De chatsessie werd georganiseerd door het ondersteuningsprogramma implementatie Participatiewet en Wet banenafspraak quotum arbeidsbeperkten van de Programmaraad. Vragen in deze chatsessie zijn live beantwoord door inhoudelijk deskundigen van SZW en de Programmaraad. Voorafgaand aan de chatsessie zijn vragen ingestuurd door gemeentefunctionarissen die niet konden deelnemen aan de chatsessie.

14 personen namen deel aan de chatsessie en 5 personen hebben voorafgaand aan de chatsessie vragen gesteld. De chatsessie duurde een uur. Op het oog lijken het weinig deelnemers maar door de aard van de vragen werd het volle uur benut. Voorafgaand aan de chatsessie zijn reeds 22 vragen gesteld. Tijdens de chatsessie zijn 34 vragen complexe en zeer gedetailleerde vragen gesteld. Alle antwoorden die tijdens de chatsessie zijn gegeven, zijn na afloop nogmaals getoetst en daar waar nodig aangevuld door de leden van de Programmaraad en het ministerie van SZW.

Vragen en antwoorden chatsessie Loonwaardebepaling en ni-risk polis (pdf, 131 KB).