Home > Nieuws > CNV Overheid: laat arbeidsbeperkten niet thuiszitten

CNV Overheid: laat arbeidsbeperkten niet thuiszitten

Maandag 25 Januari 2016

Gemeenten moeten mensen met een arbeidsbeperking beter begeleiden, zodat ze na het verliezen van hun baan niet thuis komen te zitten. Daarvoor is de kennis van sociale werkbedrijven hard nodig. Dat vindt Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid, die staatssecretaris Klijnsma deze week een witboek met positieve praktijkvoorbeelden aanbood.

Best practices
Goede begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen is sinds de invoering van de Participatiewet 2015 niet altijd vanzelfsprekend. De sociale werkvoorziening is op slot gegaan en 125 duizend mensen moeten in garantiebanen aan de slag bij “normale” werkgevers. Dat leidt tot obstakels en mensen die niet goed begeleid thuis komen te zitten. CNV Overheid maakte daarom het witboek Gegarandeerd werk. Voorzitter Patrick Fey: ‘Gemeenten moeten keuzes maken en dat kan goed en fout gaan. Wij laten in het witboek voorbeelden zien van hoe het wel goed kan gaan. Best practices waar gemeenten hun voordeel mee kunnen doen.’

Maak van positie arbeidsbeperkten geen kostenvraagstuk
Volgens Fey gaan de andere decentralisaties ook gepaard met bezuinigingen. Hij weet dat dit voor gemeenten lastig is en veel weerstand oproept. ‘Maar toch wil ik vragen om de situatie van mensen met een arbeidsbeperking niet als kostenvraagstuk te benaderen. Kijk eerst naar wat mensen kunnen en pas in een later stadium naar kostenefficiëntie. Anders wordt te snel in voorzieningen gesneden of in het aantal mensen dat er aanspraak op kan maken. Gevolg is dat mensen met een ernstige arbeidsbeperking dan thuis komen te zitten.

Lees verder op www.binnenlandsbestuur.nl.