Home > Nieuws > Column Alfred Wagenaar: 'Vluchtelingen: cijfers zijn mensen!'

Column Alfred Wagenaar: 'Vluchtelingen: cijfers zijn mensen!'

Dinsdag 22 September 2015

Door Alfred Wagenaar

Iedere dag wordt het nieuws gedomineerd door de toestroom van vluchtelingen naar Europa. Meestal in negatieve termen, zoals vluchtelingen- “probleem”, “crisis” of zelfs “tsunami”. Daarbij hoor ik in de media verslaggevers en politici allerlei getallen noemen. Statistieken die mij het gevoel geven dat we te maken hebben met een onbeheersbaar groot probleem.

De feiten

Ik vraag me dan af: wat zijn de feiten? Gelukkig helpt een zoektocht op google mij hierbij en kom ik terecht op www.vluchtelingenwerk.nl. Samenvattend lees ik hier de volgende feiten. Bijna 400.000 asielzoekers vragen in de eerste helft van 2015 bescherming in een EU-land, waarvan 8.742 mensen in Nederland. In heel 2014 was er sprake van 562.265 aanvragen in Europa, en 24.515 in Nederland. Veel van hen zijn afkomstig uit Syrië of Eritrea, waarbij ik het interessant vind om te lezen dat 90% van de Syrische vluchtelingen wordt opgevangen in Turkije, Libanon of Jordanië. De website van de Europese Unie vertelt me daarnaast dat we met 503 miljoen Europeanen zijn, waardoor het vluchtelingenprobleem ineens een stuk kleiner lijkt. Genoeg over de statistieken; nog steeds vraag ik me af wat dit over het probleem zegt, en belangrijker over de oplossing.

Kwestie van perspectief

Een vetgedrukte kanttekening onder de cijfers op www.vluchtelingenwerk.nl helpt me: “Cijfers zijn mensen! Bedenk bij de cijfers in deze publicatie dat elk getal gaat over een persoon, elk met zijn eigen verhaal: vluchtelingen in getallen.”

Dit simpele zinnetje treft me. Alles is een kwestie van perspectief: Hoe zien jij en ik de vluchtelingen? Als cijfers of als mensen? Als een groeiend probleem, een soort ballast voor onze samenleving, dat we moeten managen? Of gaat het om mensen met kansen, die onze samenleving kunnen verrijken? Dit bepaalt hoe we omgaan met deze mensen, en bepaalt daarmee hun toekomst, maar ook de toekomst van onze samenleving.

Parallel met re-integratie

Ik zie hetzelfde binnen de re-integratiewereld: er zijn genoeg mensen die negatief naar werkzoekenden kijken en hen zien als ballast, een kostenpost voor de samenleving. Zij zien alleen maar de (negatieve) cijfers: groepen mensen, die zo snel mogelijk in trajecten ingedeeld moeten worden zodat ze kunnen uitstromen uit de uitkering. Met dit laatste is overigens niets mis. Sterker nog, met de juiste statistieken krijgen we inzicht en overzicht en houden we grip op ingewikkelde situaties. Maar dit kunnen we alleen maar effectief doen, wanneer we continue de mensen achter de cijfers blijven zien. Pas dan bereiken we, wat ik noem “duurzame instroom”. Niet de focus op “uitstroom” uit de uitkering, maar “instroom” in passend werk of een andere maatschappelijke bijdrage.

Laten we op dezelfde manier naar alle vluchtelingen kijken die ons land binnenkomen: niet alleen als cijfers, maar veel meer als mensen! Hopelijk bereiken we dan “duurzame instroom” van vluchtelingen in onze samenleving. 

Photocredits: www.vluchteling.nl