Home > Nieuws > Criteria doelgroepenregister niet versoepeld

Criteria doelgroepenregister niet versoepeld

Maandag 30 November 2015

De criteria die UWV hanteert om te bepalen of iemand met een arbeidshandicap al dan niet in het doelgroepenregister wordt opgenomen, veranderen voorlopig niet. Dat is de uitkomst van overleg tussen het kabinet, de VNG, de sociale partners en UWV. Andere regels rondom de uitvoering van de Participatiewet worden wel versoepeld.

Indicatie
Kabinet en werkgevers willen 125 duizend mensen met een arbeidsbeperking aan het werk hebben bij reguliere werkgevers. 100 duizend in de marktsector, 25 duizend bij de overheid. Om te tellen of deze aantallen gehaald worden, is een doelgroepenregister opgezet. Alleen als iemand uit dat register aan het werk is, telt de werkplek mee. Om dat register te vullen, moet UWV een indicatie afgeven. Het probleem is dat landelijk gezien slechts 20% van de mensen die gemeenten bij UWV voordragen ook daadwerkelijk zo’n indicatie krijgt.

Verschillende manieren
Gemeenten en UWV kijken op verschillende manieren naar een arbeidsgehandicapte. Gemeenten kijken welke loonwaarde iemand voor een bepaalde functie heeft op het moment dat er een baan beschikbaar is. UWV kijkt – opgedragen door de wet- en regelgeving uit Den Haag – of iemand een bepaalde functie zou kunnen uitvoeren, ongeacht of deze functie beschikbaar is. Kritiekpunt is dat iemand misschien wel één van de door Den Haag bedachte banen zou kunnen uitvoeren, maar dat die baan er niet is. En dus is de klacht van werkgevers, re-integratiebureaus en gemeenten dat UWV te streng is. Onlangs nog kwam uit de regio Brabant het geluid dat slechts één procent van de mensen die bij UWV aangedragen werd daadwerkelijk in het doelgroepenregister opgenomen werd.

Lees verder op www.binnenlandsbestuur.nl.