Home > Nieuws > De kracht van Walcheren voor kwetsbare jongeren

De kracht van Walcheren voor kwetsbare jongeren

Woensdag 25 November 2015

Werkleerbedrijf Orionis Walcheren, zorg- en ondersteuningssloket Porthos en de VSO- en Pro-scholen op Walcheren hebben elkaar gevonden in een innige samenwerking. Gezamenlijk hebben zij een aanpak kwetsbare jongeren in het leven geroepen.

Doel van de aanpak is om jongeren op VSO- en Pro-scholen zoveel, zo snel en zo effectief mogelijk door te laten stromen zodra ze van school af komen. Drie vervolgtrajecten zijn mogelijk:

  • Doorleren in vervolgonderwijs
  • Werk
  • Een gecombineerd arbeid- en zorgtraject.

In nauw overleg met de scholen wordt aan het begin van het laatste onderwijsjaar per leerling een plan van aanpak gemaakt gericht op het vervolgtraject. De school heeft de regie over dit plan. Op basis van het Dariuz-assessment wordt een objectieve meting van het arbeidsvermogen  gedaan wat mede als basis dient voor de leerdoelen in het plan van aanpak. Dit maatwerktraject in het laatste onderwijsjaar wordt dus gezamenlijk opgesteld gebruik makend van de faciliteiten en expertise van de drie partijen (onder meer de werkleeromgeving). Een leerling met het uitstroomprofiel werk, krijgt extra ondersteuning van de jobhunter kwetsbare jongeren van Orionis, zodat toeleiding naar werk een goede kans van slagen heeft en een bijstandsuitkering voorkomen kan worden. Porthos draagt zorg voor het toeleiden naar een passend arbeid- en zorgtraject. Ook deze trajecten kunnen uitgevoerd worden in het werkleerbedrijf van Orionis.

Stroomschema aanpak kwetsbare jongeren

Bron: Cedris