Home > Nieuws > 'Dit jaar 630 banen voor arbeidsbeperkten bij gemeenten'

'Dit jaar 630 banen voor arbeidsbeperkten bij gemeenten'

Woensdag 08 April 2015

De VNG roept gemeenten op werk te maken van het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. In een brief aan alle gemeenten wordt gesteld dit jaar nog 630 banen te creëren om in de pas te blijven lopen met de doelstellingen.

5250 banen bij gemeenten

De banenafspraak komt voort uit het sociaal akkoord van 2013. In het sociaal akkoord hebben werkgevers in de marktsector toegezegd dat zij elk jaar extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, tot er in 2024 100 duizend extra banen zijn. Bij de overheid moeten 25 duizend banen komen. Gemeenten zijn daarbij, inclusief de gemeenschappelijke regelingen, verantwoordelijk voor 5250 banen die uiterlijk in 2023 gerealiseerd moeten zijn.

Handreiking

Een aantal gemeenten is al begonnen met de uitvoering van de banenafspraak, soms individueel en soms in groepsverband. Maar volgens het College voor Arbeidszaken en de commissie Werk & Inkomen van de VNG zijn er ook gemeenten die wachten op nadere instructies, bijvoorbeeld van de VNG. Voor hen is een kleine rekentool gemaakt. Elke gemeente, ongeacht de grootte, creëert dit jaar minimaal één baan voor iemand in de doelgroep. Dat zijn 393 banen. De resterende banen, 237 worden gelijk verdeeld over alle 35 arbeidsmarktregio’s: 7 per arbeidsmarktregio. ‘Wij adviseren gemeenten om in hun arbeidsmarktregio met elkaar te overleggen over de verdeling van deze 7 banen’, schrijft het College en de commissie.

Afspraken niet herzien

De genoemde cijfers zijn een handreiking, gemeenten bepalen dat uiteindelijk zelf of ze deze volgen, aldus de VNG. ‘Waar gemeenten, individueel of als groep, al afspraken hebben gemaakt, hoeven ze die uiteraard niet te herzien.’ De handreiking is voor dit jaar, voor volgende jaren gaat de VNG in gesprek met gemeenten over een eventuele handreiking.