Home > Nieuws > Document Banenafspraak / Quotumheffing bijgewerkt

Document Banenafspraak / Quotumheffing bijgewerkt

Maandag 07 Maart 2016

De Wet Banenafspraak en Quotumheffing regelt een aantal belangrijke zaken die nodig zijn om de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord goed uit te voeren, zoals de doelgroep en het doelgroepregister, en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd.

De wet regelt ook de quotumheffing. Die wordt pas geactiveerd als de werkgevers de extra banen van de banenafspraak niet halen.

Dit kennisdocument geeft antwoord op veel gestelde vragen over de banenafspraak en quotumregeling en gaat onder meer in op:

  • de afspraak uit het sociaal akkoord
  • de doelgroep
  • om welke banen het gaat
  • het monitoren van de extra geplaatste mensen met een arbeidsbeperking
  • welke banen tellen mee en welke niet
  • ondersteuning aan werkgevers
  • het verschil tussen de banenafspraak en de quotumheffing
  • de quotumheffing.

Meer informatie

Bron: www.vng.nl